Ecorys beoordeelt de regionale handelsfacilitatie- en transportsector voor Zuid-Aziatische landen

Bangladesh, Bhutan, India en Nepal hebben een sleutelrol te spelen bij het bevorderen van de regionale economische integratie in Zuid-Azië, ook wel de minst geïntegreerde regio ter wereld genoemd. Ondanks verschillende bilaterale overeenkomsten zijn de landen er echter niet in geslaagd hun huidige handelspotentieel te verwezenlijken. Het onderzoek heeft tot doel de huidige situatie in kaart te brengen en de belangrijkste interventies, zowel harde als zachte, gedurende een bepaalde prognoseperiode te identificeren. Dit zal worden gebruikt als input voor de discussie over prioriteiten en voor de kosten van inactiviteit. 

Het projectteam zal een gedetailleerde beoordeling voorbereiden van de multimodale transportinfrastructuur, handelsondersteunende infrastructuur en het beleids-, institutionele en regelgevende klimaat in de geselecteerde landen. Het zal ook harde (fysieke) en zachte (institutionele) interventies identificeren en prioriteren om de implementatie van een efficiënt en effectief multimodaal transportsysteem langs prioritaire regionale transportcorridors te vergemakkelijken. 

De opdrachtgever is de Wereldbank en het project vindt plaats in Bangladesh, Bhutan, India en Nepal. Het project is gestart in november 2019 en zal in november 2020 worden afgerond. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Sudheendra Bajpai or Rohan Krishna.