Ecorys zamelt geld in ter ondersteuning van de aardbeving in Syrië

Als reactie op de verwoestende aardbeving in Syrië in februari riep Ecorys zijn medewerkers op om de getroffenen een helpende hand te bieden. De aardbeving, een onverwachte natuurramp in een regio die doorgaans niet gevoelig is voor dergelijke gebeurtenissen, trof een land dat al meer dan tien jaar van oorlog en ontberingen achter zich had. Ecorys onderkende de urgentie van de situatie en ondernam actie om geld in te zamelen voor de zaak, met als doel de hulpinspanningen te ondersteunen en solidariteit te tonen met het Syrische volk. De donatiecampagne werd in maart bedrijfsbreed gelanceerd, waarbij elke werkmaatschappij zich ertoe verplichtte de bijdragen van hun personeel in april te evenaren.

Onze collega Haya, die leiding gaf aan de donatiecampagne, heeft een diepe band met Syrië, omdat ze zelf van Syrische afkomst is. Terwijl het nieuws over de aardbeving zich verspreidde, nam de bezorgdheid over de veiligheid van haar dierbaren thuis toe, wat haar motiveerde om geld in te zamelen. Terugkijkend op de voortdurende strijd waarmee Syriërs te maken hebben, voelde ze zich genoodzaakt om bij te dragen aan het hulp- en herstelproces. Als lid van Ecorys' Corporate Social Responsibility Committee illustreert Haya's vastberadenheid de geest van het netwerk, dat regelmatig donatiecampagnes organiseert voor verschillende goede doelen.

“Toen ik voor het eerst over de aardbeving hoorde, kon ik de volledige omvang van de impact niet bevatten,” vertelt Haya. “Maar toen ik meer te weten kwam en getuige was van de bezorgdheid van mijn vrienden en familie, wist ik dat we actie moesten ondernemen. Syrië heeft enorme ontberingen doorstaan ​​als gevolg van het langdurige conflict, en het toevoegen van een natuurramp aan de vergelijking verergert het lijden alleen maar.”

“Toen ik Syrië verliet toen ik 15 jaar oud was, heb ik me vaak van verre hulpeloos gevoeld toen ik getuige was van het verloop van de oorlog, niet in staat om een ​​verschil te maken. Het eens zo mooie en veilige land dat ik kende, heeft opgehouden te bestaan. Maar deze keer zag ik een kans om bij te dragen aan de hulpverlening voor de slachtoffers van de aardbeving”.

Aydin, directeur Europa van Ecorys, steunde Haya's voorstel voor een donatiecampagne van harte. Het onderkennen van de ernst van de situatie en het potentieel om een ​​betekenisvol verschil te maken:

“Bij Ecorys erkennen we het grote belang van het bieden van hulp aan de slachtoffers van de recente aardbeving in Syrië en Turkije. Het vervult ons met trots dat we deel hebben mogen uitmaken van de hulpverlening in deze regio, mogelijk gemaakt door de genereuze bijdragen van onze medewerkers, die we met trots evenaren. In de toekomst zullen we onze inspanningen voortzetten om de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. We omarmen onze verantwoordelijkheid en zijn vastbesloten om bij te dragen aan een veerkrachtigere en medelevende wereld.”

Voor degenen die bereid zijn te doneren en bij te dragen aan de zaak: verschillende gerenommeerde organisaties helpen actief de slachtoffers in Noord-Syrië:

Door deze organisaties te steunen kunnen individuen een rol spelen bij het opnieuw opbouwen van levens en het bieden van hoop aan degenen die getroffen zijn door de Syrische aardbeving. Ecorys blijft zich inzetten om solidair te zijn met het Syrische volk in deze uitdagende tijden en is er trots op een rol te hebben gespeeld bij het ondersteunen van de hulpinspanningen.

7 augustus 2023

3 minuut lezen