Ecorys presenteert de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund II in Jakarta

Ecorys presenteert de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund II in Jakarta

Op woensdag 22 november 2017 vond op het Ministerie van Financiën een bijeenkomst plaats over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de tussentijdse evaluatie van het Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund Phase II (PFM-MDTF II) in Jakarta, Indonesië. 

De gezamenlijke tussentijdse evaluatievergadering van de PFM-MDTF II werd geleid door de waarnemend voorzitter van de vertegenwoordigers van de regering van Indonesië-Management Committee (GOI-MCR), de heer Arif Badarudin, in samenwerking met de PFM-programmamanager van de delegatie van de Europese Unie in Jakarta, de heer Pierre Destexhe. Tijdens de bijeenkomst presenteerde het Ecorys-team, vertegenwoordigd door Ferry Philipsen, het evaluatierapport aan ongeveer 40 deelnemers, bestaande uit alle projectimplementerende eenheden / uitvoerende agentschappen van de tegenhangers van de regering (ministerie van Financiën en Bappenas), vertegenwoordigers van de Wereldbank en vertegenwoordigers van de bijdragende organisaties. ontwikkelingspartners uit de Europese Unie, de regering van Canada en de regering van Zwitserland. Na de presentatie nodigde de voorzitter de deelnemers uit om hun visie en commentaar te geven, wat resulteerde in een participatieve discussie.

De tussentijdse evaluatie biedt een algemene beoordeling van de prestaties uit het verleden van de PFM-MDTF II, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de resultaten van het project in het licht van de doelstellingen ervan; en het bieden van belangrijke lessen en aanbevelingen om huidige en toekomstige acties te verbeteren. De beoordeling was gecentreerd rond de standaard OESO-DAC-evaluatiecriteria van relevantie, samenhang, efficiëntie, effectiviteit, impact en duurzaamheid, evenals het criterium van de toegevoegde waarde van de hulp. 

Het algemene doel van de PFM MDTF-II is “het ondersteunen van de regering van Indonesië bij haar bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van het land door middel van een verbeterde verzameling, toewijzing, gebruik en controle van publieke middelen”. De specifieke doelstelling is het ondersteunen van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in Indonesië, waarbij de nadruk ligt op belangrijke hervormingspunten op centraal niveau. De uitvoeringsregeling loopt via een multidonortrustfonds dat wordt beheerd door de Wereldbank. De PFM MDTF-II omvat acht (8) componenten, gegroepeerd in vier gebieden: (i) begrotingsbeheer, (ii) inkomstenbeheer, (iii) subnationale financiën en (iv) verantwoording. Transversale gebieden betreffen een beter toezicht op het hervormingsproces van het PFM en het versterken/transformeren van de institutionele capaciteit voor het PFM.

15 april 2019

2 minuut lezen