Ecorys P&R 2021 terugblik

Ecorys P&R 2021 terugblik

Nu 2021 ten einde loopt, staan ​​we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, en de rol die het Beleids- en Onderzoeksteam van Ecorys heeft gespeeld bij het helpen van overheden en andere organisaties om deze problemen te begrijpen en aan te pakken. 

COVID 19: We hebben gekeken naar de impact van COVID-19 op een aantal sectoren, zoals culturele sector als onderdeel van onze Evaluatie van het Cultureel Herstelfonds, heeft de sportsector over Europa (https://t.co/C1nxCRtSoD) en Groot-Brittannië tandheelkundige industrie(https://rebrand.ly/0gq1tdg). Ook keken we naar de ervaringen van jongeren met ‘opgroeien onder COVID' in heel Europa, en onze collega is hierover te zien spreken op het Italiaanse nieuws GDS (https://rb.gy/quokhv). En we hebben onderzocht hoe sociaal innovatieve projecten de veerkracht van de gemeenschap kunnen vergroten in het licht van uitdagingen als COVID-19 (https://t.co/MtbUn3Y8qC).

Milieu: COP26 heeft de milieu-uitdagingen waarmee we nu en in de toekomst worden geconfronteerd, in de schijnwerpers gezet. Ecorys zette zijn belangrijke werk op dit gebied voort, bijvoorbeeld door zich te concentreren op biodiversiteit kwesties aan de hand van onze evaluaties van drie programma’s van het Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) (Darwin Initiative; Darwin Plus; Illegal Wildlife Trade Challenge Fund) die de hoeksteen vormen van de Britse bilaterale hulp ter bescherming van de biodiversiteit en de aanpak van de illegale handel in wilde dieren (https://rb.gy/3bj9cz). Ook hebben we de toegang onderzocht groene financiën door onze evaluatie van Defra's natuurlijke omgeving Investeringsbereidheidsfonds.

Conflicten en vluchtelingen: De crisis in Afghanistan heeft de kwetsbare aard van sommige delen van de wereld benadrukt, en de rol die Groot-Brittannië kan spelen bij het ondersteunen van mensen die dergelijke conflicten ontvluchten. In 2021 zijn we begonnen met onze evaluatie van de Fonds voor vluchtelingentransitieresultaten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat onderzoekt hoe vluchtelingen met succes in Groot-Brittannië kunnen worden geïntegreerd. Aan de meer preventieve kant hebben we ook onderzocht hoe de Afrikaanse Unie systemen voor vroegtijdige waarschuwing en conflictrespons kan versterken als onderdeel van de Vredesweek van Genève (https://lnkd.in/gKsbupyx).

We weten nog niet met welke uitdagingen we in 2022 te maken zullen krijgen, maar door ons onderzoek en analyse hopen we dat we overheden en samenlevingen kunnen helpen er doorheen te navigeren.

Voor meer informatie, richt u tot James Ronicle, Associate Director, Beleid en Onderzoek.