Ecorys organiseerde een verspreidingsseminar over EU-steun voor hervormingen van overheidsopdrachten in Cambodja

Op 10 mei 2023 organiseerde Ecorys een verspreidingsseminarie in Cambodja. Dit seminarie werd georganiseerd met de hulp van de Cambodjaanse Algemene Afdeling Overheidsaanbestedingen, ter afsluiting van een project voor technische bijstand ter ondersteuning van de wijziging van de Wet op Overheidsopdrachten. Het project werd gefinancierd door de Europese Unie.  

De technische bijstand adviseerde over internationaal erkende beginselen en beste praktijken waarmee rekening moet worden gehouden om overheidsaanbestedingen te verbeteren en richtte zich op onderwerpen als het bevorderen van transparantie, waar voor uw geld, efficiëntie, digitalisering en duurzaamheid in het aanbestedingsproces om de verantwoordingsmechanismen bij openbare aanbestedingspraktijken te versterken. Ten tijde van het seminarie stond de nieuwe wet op het punt ondertekend te worden door Zijne Majesteit de Koning. 

Een van de doelstellingen van het seminar was om het bewustzijn te vergroten over de komende veranderingen in de wet en de bijbehorende regelgeving, om een ​​soepele implementatie van de wet te garanderen zodra deze in werking treedt. 

Het seminar werd goed bezocht: 230 deelnemers namen persoonlijk deel en nog eens 800 personen namen online deel. Onder de deelnemers bevonden zich overheidsfunctionarissen, ontwikkelingspartners en belanghebbenden uit verschillende sectoren. 

Ecorys blijft zich inzetten voor het ondersteunen van de reis van Cambodja naar een efficiënt, transparant en verantwoordelijk systeem voor overheidsopdrachten en kijkt uit naar toekomstige mogelijkheden voor samenwerking en kennisuitwisseling.

26 juni 2023

1 minuut lezen