Ecorys ondersteunt het Europees Parlement bij het ontwikkelen van een toekomstgericht handelsbeleid

Internationale handel vereist vertrouwen tussen een groot aantal spelers in uiteenlopende economische, juridische en sociale kaders. Als gevolg hiervan vertrouwt het traditioneel op complexe, omslachtige en papierintensieve processen om het noodzakelijke vertrouwen voor commerciële transacties te garanderen. Samen met IDATE, Fraunhofer FOKUS en Grimaldi onderzocht Ecorys hoe blockchain-technologie (dat wil zeggen gedistribueerde grootboektechnologie) toeleveringsketens en internationale handel kan faciliteren. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement.

Het onderzoeksteam heeft gekeken naar een reeks veelbelovende toepassingen die erop gericht zijn internationale handelsprocessen efficiënter, transparanter en digitaaler te maken – op gebieden als de ethische inkoop van goederen, handelsfinanciering, het volgen van zendingen, grensoverschrijdende betalingen en elektronische oorsprongscertificaten. Gebaseerd op de potentiële impact van het gebruik van deze technologie op de internationale handel heeft het onderzoeksteam vervolgens beleidsopties opgesteld ter overweging door het Europees Parlement.

Het team presenteerde in januari zijn eerste resultaten aan de leden van het Europees Parlement van het Science and Technology Options Assessment Panel en heeft het onderzoek nu afgerond. De eindrapport presenteert voorbeelden van toepassingen van blockchain in de handel, bespreekt de uitdagingen van de technologie en de algemene barrières van de digitalisering van handelsprocessen, zoals wettelijke erkenning, datalokalisatie en interoperabiliteit. Ten slotte biedt het twintig beleidsopties met betrekking tot de adoptie van blockchain-technologie in de internationale handel, waaronder ondersteuning van douanefacilitatie, duurzame handel, betrokkenheid van het MKB, leiderschap op het gebied van standaardisatie en bewustmaking.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Michael Flickenschild or Simone Snoeijenbos.

5 juni 2020

1 minuut lezen