Ecorys draagt ​​bij aan de transformatie van de haven van Bakoe tot een internationaal logistiek en handelscentrum

Ecorys draagt ​​bij aan de transformatie van de haven van Bakoe tot een internationaal logistiek en handelscentrum

In samenwerking met Royal HaskoningDHV heeft Ecorys van de Europese Commissie de opdracht gekregen om het proces van de transformatie van de haven van Baku (PoB) tot een internationaal logistiek en handelscentrum te ondersteunen. Het adviesteam zal zich op twee stappen concentreren: het assisteren van de PoB bij het versterken van haar operationele functies, en het versterken van de vrijhandelszonegerelateerde functies van de PoB om grensoverschrijdende en internationale handel te faciliteren en te bevorderen. 

Het project voor technische bijstand zal de volgende resultaten opleveren:

  • Havengerelateerde operationele en managementactiviteiten versterkt;
  • De aan de vrijhandelszone gerelateerde functies van de PoB zijn versterkt en de commerciële aspecten met betrekking tot de internationale grensoverschrijdende handel zijn gefaciliteerd in relatie tot nieuwe logistieke mogelijkheden zoals het spoorwegnetwerk;
  • Nationaal wet- en regelgevingskader van toepassing op haven- en vrijhandelszones herzien en aanbevelingen ingediend volgens de beste internationale praktijken;
  • Haven- en vrijhandelszonegerelateerde ICT-systemen zijn geüpgraded en relevante statistieken zijn ontwikkeld;
  • Het Human Resources Management (HRM)-systeem is verbeterd en er zijn initiatieven voor bewustmaking van het publiek geïmplementeerd.

Ecorys en Royal HaskoningDHV kunnen voortbouwen op hun brede ervaring in de Kaukasus, inclusief Azerbeidzjan, om de PoB te ondersteunen. Het project start op 16 januari 2018 en heeft een looptijd van twee jaar.