Ecorys voert ex-post evaluatie uit voor het EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (CEPOL)

In december 2019 werd Ecorys geselecteerd om een ​​ex-post evaluatie uit te voeren van de European Union Strategic Training Needs Assessment (EU-STNA) voor het European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL). In januari ging het project officieel van start met een kick-off meeting in het Cepol-gebouw in Boedapest. Ecorys voert zowel een effectbeoordeling als een procesevaluatie uit van de methodologie van de EU-STNA met de bedoeling Cepol in staat te stellen de impact ervan te beoordelen en, indien nodig, zijn processen aan te passen aan de toekomst.

Cepol is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en coördinatie van opleidingen voor rechtshandhavingsfunctionarissen in de EU-lidstaten en EU-agentschappen. Als reactie op een gebrek aan systematische processen voor het identificeren en aanpakken van strategische opleidingsbehoeften voor rechtshandhavingsfunctionarissen in de hele EU, kreeg Cepol in 2015 de opdracht om meerjarige analyses van strategische opleidingsbehoeften en meerjarige leerprogramma's op te stellen. De EU-STNA werd daarom opgericht met het oog op een betere coördinatie van de opleidingsactiviteiten voor wetshandhavingsambtenaren en om dubbel werk te voorkomen tussen EU-entiteiten die actief zijn op het gebied van de opleiding van rechtshandhaving. Daartoe heeft CEPOL een wetenschappelijke aanpak gebruikt om kerngebieden waarop opleidingsbehoeften blijven bestaan ​​op strategisch EU-niveau in kaart te brengen. Deze aanpak vormde vervolgens de basis voor het curriculum van CEPOL voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving.

Na de eerste proeffase van de EU-STNA beveelt de methodologie een beoordeling aan van het proces van de EU-STNA-methodologie en van de vraag of de EU-STNA de beoogde doelstellingen heeft bereikt. In december 2019 kreeg het team Veiligheid & Justitie van Ecorys de opdracht om dit tweeledige proces en de impactevaluatie uit te voeren. Cepol is van plan aanpassingen aan te brengen in zijn processen op basis van de aanbevelingen uit het eindevaluatierapport.

De activiteiten van het projectteam bestaan ​​uit een bureaustudie van relevante documenten, interviews met de belangrijkste belanghebbenden, een online-enquête en een focusgroepbijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende EU-instellingen en -agentschappen. Ecorys zal het eindrapport over de proces- en impactevaluatie in augustus 2020 aan Cepol presenteren.

Voor meer informatie, richt u tot Dr. A.S. Mike Week of lees de EU-STNA-rapport.
 
 

12 februari 2020

2 minuut lezen