Ecorys heeft in opdracht van de Wereldbank het Transitiefonds voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika geëvalueerd

Ecorys heeft in opdracht van de Wereldbank het Transitiefonds voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika geëvalueerd

De Wereldbank heeft Ecorys gevraagd een onafhankelijke volledige evaluatie van het Midden-Oosten en Noord-Afrika Transitiefonds (MENATF) uit te voeren. De transitielanden die onder de evaluatie vallen zijn Egypte, Libië, Marokko, Jordanië, Tunesië en Jemen. Deze evaluatie volgt een gemengde aanpak, die bureauonderzoek, een enquête en landenbezoeken aan Egypte, Marokko, Jordanië en Tunesië omvat. Daarnaast zal Ecorys face-to-face interviews afnemen met meerdere donoren en internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank, EIB, EBWO en de OESO. Twee weken geleden begon het project met een kick-off meeting met de Wereldbank in Washington DC.

De wortels van de MENATF liggen in de Arabische Lente van 2011. Het Fonds werd in 2012 opgericht door de G7 (toen nog G8) in het kader van het Deauville Partnership om landen in de MENA-regio te ondersteunen in hun transformatieprocessen. Een van de belangrijkste doelstellingen is het versterken van het bestuur voor transparante en verantwoordelijke regeringen en het bieden van een economisch raamwerk voor duurzame en inclusieve groei. De MENATF is een mechanisme dat subsidies verstrekt voor technische samenwerking om transitielanden te ondersteunen bij het doorvoeren van hervormingen over een periode van meerdere jaren. Vanwege de brede reikwijdte van de transitie-uitdagingen is de doelstelling van de MENATF breed gehouden: 
 
“Het doel van het Transitiefonds is het verbeteren van de levens van burgers in transitielanden en het ondersteunen van de transformatie die momenteel gaande is in verschillende landen in de regio (de 'Transitielanden'). Dit wordt gedaan door het verstrekken van subsidies voor technische samenwerking om het bestuur en de publieke instellingen te versterken en duurzame en inclusieve economische groei te bevorderen door het bevorderen van door het land geleid beleid en institutionele hervormingen.”
 
Bij deze evaluatie wordt beoordeeld in welke mate de algemene doelstelling is bereikt, vooral of de gefinancierde projecten tot hervormingen in de MENATF-landen hebben geleid. Daarnaast is de evaluatie bedoeld om de kwaliteit van de uitvoering van de gefinancierde projecten te beoordelen. Samenvattend wordt in de evaluatie gekeken naar relevantie, effectiviteit, efficiëntie, impact, duurzaamheid en aanvullende onderwerpen zoals financiën en de organisatie van het Fonds. 
 
Ten slotte omvat de evaluatie een verwachting: het identificeren van geleerde lessen en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst van het Fonds. Het project zal in oktober 2018 worden afgerond.