Ecorys heeft in opdracht van de Europese Unie de rechtsstaat en publieke verantwoording in Mozambique ondersteund

Ecorys heeft in opdracht van de Europese Unie de rechtsstaat en publieke verantwoording in Mozambique ondersteund

Ecorys heeft, in samenwerking met Sofreco en Edburgh Consultants, van de EU de opdracht gekregen om een ​​eindevaluatie te maken voor de steun aan de rechtsstaat en publieke verantwoording voor het Mozambique Programma. 
 

De opdracht zal plaatsvinden in de Republiek Mozambique, voornamelijk in Maputo, met veldbezoeken in de provincie Maputo en aan twee provincies. 

Een systematische en tijdige evaluatie van haar programma's en activiteiten is een gevestigde prioriteit van de Europese Commissie, vandaar dat de noodzaak voor dit onderzoek is ontstaan. De focus van evaluaties ligt op de beoordeling van prestaties, de kwaliteit en de resultaten van acties en de bijdrage aan de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG).

Vanuit dit perspectief moeten evaluaties zoeken naar bewijsmateriaal over waarom, of en hoe de resultaten verband houden met het EU-interventie, en proberen de factoren te identificeren die de vooruitgang aansturen of belemmeren. 

De belangrijkste doelstellingen van deze evaluatie zijn om de relevante diensten van de Europese Unie, de geïnteresseerde belanghebbenden en het bredere publiek te voorzien van:

  • Een algemene, onafhankelijke beoordeling van de prestaties in het verleden van het programma Steun aan de rechtsstaat en publieke verantwoording in Mozambique, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de resultaten ervan, afgemeten aan de verwachte doelstellingen; en de redenen die aan dergelijke resultaten ten grondslag liggen;
  • Belangrijkste geleerde lessen, conclusies en gerelateerde aanbevelingen om toekomstige acties te verbeteren.

Deze evaluatie zal met name dienen om de uitvoering van het nieuwe programma ter ondersteuning van de rechtsstaat in Mozambique voor te bereiden en om algemene aanbevelingen en lessen te verkrijgen voor toekomstige EU-programma's op het gebied van de interventie.