Ecorys heeft in opdracht van de Europese Unie een beoordeling van de overheidsuitgaven en financiële verantwoording uitgevoerd in Oezbekistan

Ecorys heeft in opdracht van de Europese Unie een beoordeling van de overheidsuitgaven en financiële verantwoording uitgevoerd in Oezbekistan

Ecorys heeft in opdracht van de delegatie van de Europese Unie in Oezbekistan een PEFA-beoordeling (Public Expenditure and Financial Accountability) uitgevoerd in Oezbekistan. Het belangrijkste doel van de PEFA-beoordeling van 2018 is om de regering van Oezbekistan en haar ontwikkelingspartners te voorzien van een objectieve, actuele diagnose van de prestaties op nationaal niveau op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën op basis van de verbeterde PEFA Performance Measurement Framework Methodology van 2016.

De PEFA-methodologie identificeert de zeven prestatiepijlers die essentieel zijn voor een open en ordelijk PFM-systeem. Deze omvatten: betrouwbaarheid van de begroting, transparantie van de overheidsfinanciën, beheer van activa en passiva, beleidsgebaseerde begrotingsstrategieën en budgettering, voorspelbaarheid en controle bij de uitvoering van de begroting, boekhouding en rapportage, en extern toezicht en audit.

De PEFA-beoordeling zal worden gebruikt om een ​​duidelijk en actueel beeld te geven van de Oezbekistaanse openbare financiële systemen en om te meten welke PFM-systemen, -processen en -instellingen bijdragen aan het bereiken van wenselijke begrotingsresultaten, totale begrotingsdiscipline, strategische toewijzing van middelen en efficiënte dienstverlening. De PEFA-beoordeling zal gericht zijn op: (i) het informeren van de regering over de sterke en zwakke punten van het PFM; (ii) het faciliteren en actualiseren van de dialoog over PFM tussen de regering en haar ontwikkelingspartners; en (iii) het helpen van ontwikkelingspartners bij het ontwerpen van begrotingssteunprogramma's. Verwacht wordt dat de resultaten van de beoordeling de regering zullen helpen bij het monitoren van de uitvoering en het actualiseren van haar lopende hervormingsstrategie voor het beheer van de overheidsfinanciën.

10 april 2019

1 minuut lezen