Ecorys helpt de EU bij het versterken van de resultaatgerichte budgettering voor de voorziening van sociale diensten in Peru

Ecorys helpt de EU bij het versterken van de resultaatgerichte budgettering voor de voorziening van sociale diensten in Peru

Ecorys assisteert, in samenwerking met Mancala Consultores, de delegatie van de Europese Unie in Peru met een programma om de Results Based Budgeting (RBB)-strategie te versterken.

De hoofddoelstelling van dit programma is het ondersteunen van het Directoraat-Generaal voor Overheidsbegroting (DGPP) van het Ministerie van Economie en Financiën (MEF) bij het versterken van de Resultaatgerichte Begrotingsstrategie (RBB) en de toewijzing van publieke middelen op basis van prestaties, in de voorwaarden en reikwijdte vastgelegd in DL 1440 Wet op het overheidsbegrotingssysteem om de door de doelgroep verwachte resultaten te bereiken met het aanbieden van sociale diensten.

De specifieke doelstellingen van het programma, afgestemd op de hoofddoelstelling, zijn bovendien de volgende: 

  • Het versterken van de capaciteiten van het directoraat-generaal Overheidsbegroting om een ​​plan voor te bereiden om de RBB-strategie op middellange termijn te hervormen, samen met voldoende institutionele regelingen om de uitvoering ervan te beheren, de voortgang ervan te monitoren en de resultaten ervan te rapporteren aan alle betrokken belanghebbenden, inclusief internationale samenwerking.
  • Het ontwikkelen van acties voor technische bijstand om de instrumenten van de RBB-strategie op een alomvattende en geïntegreerde manier te versterken, in overeenstemming met het onlangs goedgekeurde regelgevingskader en de door het DGPP geïdentificeerde eisen.
  • Prioriteit geven aan prioritaire inspanningen om de RBB-strategie te hervormen die gericht zijn op het verbeteren van hun prestaties in relatie tot de verwachte resultaten voor de doelgroep met het aanbieden van sociale diensten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ignacio Garcia
M+31 (0)6 408 782 76
E Ignacio.garcia@ecorys.com