Ecorys is aangesteld als een van Defra's strategische partners voor het leveren van monitoring-, evaluatie- en leerdiensten

Ecorys leidt een consortium dat is aangesteld als strategische partner om monitoring-, evaluatie- en leerdiensten voor Defra te leveren. Het door Ecorys geleide consortium gaat diensten leveren die betrekking hebben op overheid en bestuur. Dit omvat onder meer innovatie, groene financiering, gemeenschapscohesie, betrokkenheid, maatschappelijke, gezondheids- en welzijnsvoordelen, en advies ter onderbouwing van beleidsbeslissingen.

Het consortium omvat een breed scala aan organisaties die deze diensten leveren, waaronder ADAS, Cambridge Econometrics, het Countryside and Community Research Institute (CCRI), Ipsos en LSE Consulting.

Als onderdeel van onze eigen toezeggingen om in 2029 koolstofneutraal te zijn, zullen we het contract als een koolstofneutraal contract uitvoeren.

James Ronicle, de Service Director voor het contract bij Ecorys, zei: “We zijn verheugd dat we in deze rol zijn aangesteld. Bij Ecorys is het onze missie om de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd te helpen aanpakken, en klimaatverandering en het verlies van soorten zijn enkele van de grootste problemen waarmee we worden geconfronteerd. We zijn toegewijd om deze kwesties te ondersteunen, en deze rol voor Defra biedt ons de mogelijkheid om een ​​bijdrage en impact te leveren voor de toekomst.”