Pride Month vieren met Adrian Rosten-Smart: een reis van zelfacceptatie en het omarmen van authenticiteit

Terwijl we Pride Month vieren, wilden we de verhalen en ervaringen van LGBTQ+-individuen bij Ecorys onder de aandacht brengen. We hadden het voorrecht om onze opmerkelijke collega Adrian Rosten-Smart van ons subsidiebeheerteam in Ecorys UK te interviewen. Adrian deelde zijn reis met ons en vertelde hoe zijn ervaringen zijn werk en privéleven hebben beïnvloed, en de kracht van inclusie bij het bevorderen van een bloeiende en levendige werkplek. 

Adriaans verhaal 

“Als ik terugkijk op mijn werkzame leven van meer dan vier decennia, kan ik niet anders dan nadenken over de enorme veranderingen en vooruitgang die de LGBTQ+-gemeenschap heeft ervaren. Onze perceptie van onszelf en onze werkplekken wordt gevormd door de boodschappen die we vanaf onze kindertijd ontvangen. Ik ben me ervan bewust dat de realiteit van mijn ervaringen als homoseksuele man een combinatie is van mijn eigen creatie en de invloed van collega's en de samenleving als geheel. 

Tijdens mijn vormingsjaren, toen ik opgroeide in de jaren zeventig en tachtig, was het een uitdaging om te begrijpen wat het betekende om homo te zijn. Op school werd de term 'poef' gebruikt als een belediging, waardoor een gevoel van schaamte ontstond en de behoefte om mijn ware zelf te verbergen. Ik droeg deze last van schuldgevoelens en angst toen ik naar de universiteit ging, vastbesloten om niet te worden uitgesloten, vernederd of aangevallen. 

De AIDS-epidemie, vaak ten onrechte bestempeld als de 'homoziekte', en de controversiële Sectie 28 hebben mijn onzekerheden en innerlijke onrust verder vergroot. Ik nam echter de cruciale stap om mijn seksualiteit open te stellen voor mijn vrienden, en hoewel ik er gaandeweg een paar verloor, werden de banden met degenen die achterbleven sterker. Het was een diepgaand besef dat kwetsbaarheid en authenticiteit mensen dichter bij elkaar brengen, zelfs voor iemand die moeite had zichzelf te accepteren. 

Toen ik bij mijn eerste baan voor het eerst op de werkvloer kwam, ontdekte ik dat er inderdaad andere LHBTQ+-personen onder het duizendkoppige personeel zaten. Het voelde echter niet altijd als een ruimte waar je echt jezelf kon zijn. Ik herinner me nog levendig dat ik collega's in vertrouwen nam over een man die ik had ontmoet, maar dat ze op Valentijnsdag een kwetsende grap uithaalden, waardoor ik er kapot van en vernederd achterbleef. 

Toen ik in de twintig was, kreeg ik het liefdesverdriet te verduren van het einde van een langdurige relatie, waardoor ik op de rand stond om zelfmoord te overwegen. Het was tijdens deze donkere periode dat ik besloot uit de kast te komen voor mijn familie. Het proces was een uitdaging, waarbij mijn moeder aanvankelijk sceptisch was, maar haar reactie bracht uiteindelijk een vleugje humor in de situatie. Wanneer je het dieptepunt bereikt, is de enige weg omhoog. Vanaf dat moment begon ik aan een reis van zelfacceptatie en begon ik te omarmen wie ik werkelijk ben. Ik heb er bewust voor gekozen om op het werk open te zijn over mijn seksualiteit. 

Gedurende mijn carrière bij verschillende bedrijven kan ik niet beweren dat er altijd een gastvrije houding is geweest tegenover de LGBTQ+-gemeenschap. Het was niet per se discriminatie, maar eerder een gebrek aan oprechte acceptatie en oprechte steun. Mijn ervaring bij Ecorys staat echter in schril contrast. De aanwezigheid van het LGBTQ+-personeelsnetwerk is een voorbeeld van de toewijding van het bedrijf aan inclusiviteit en de afstemming ervan met mijn eigen waarden. Ecorys is mijn thuis geworden, een plek waar ik me echt op mijn gemak voel en waar ik wil blijven.” 

De betekenis van trots en de invloed ervan op het leven van Adrian 

Voor Adrian heeft Pride een speciaal plekje in zijn hart, dat herinneringen oproept aan een levendige en stimulerende ervaring: 

“Trots zal altijd een gehuurde dubbeldekkerbusreis naar Londen, vanuit Bournemouth, betekenen met een stel andere homomannen. Ik veronderstel dat ik als twintiger deel wilde uitmaken van een beweging die verandering inspireert en mezelf een beter gevoel wil geven over wie ik ben. 

Hoewel Pride-vieringen sindsdien geen prominente rol hebben gespeeld in Adrian's leven, is zijn kijk op Pride geëvolueerd dankzij zijn betrokkenheid bij het Ecorys LGBTQ+-stafnetwerk. Het netwerk en zijn leden hebben hem herinnerd aan de voortdurende behoefte aan onderwijs en belangenbehartiging. De betrokkenheid bij het netwerk is een integraal onderdeel geworden van Adrian's professionele leven, waardoor een gevoel van kameraadschap wordt bevorderd en hij in staat wordt gesteld bij te dragen aan positieve verandering. 

Bouwen aan een inclusieve en ondersteunende werkplek 

Als het gaat om het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkplek voor LGBTQ+-werknemers, benadrukt Adrian het belang van organisaties die blijk geven van een oprechte wens om inclusiever te zijn. “Het eerste is dat er een verlangen moet zijn om iets te doen, om te veranderen, om inclusiever te zijn. Die enorme eerste stap is gezet door Ecorys. Andere organisaties moeten hetzelfde doen.” Het opzetten van een LHBTQ+-personeelsnetwerk biedt werknemers een veilige ruimte om met elkaar in contact te komen en elkaar te ondersteunen. 

Woorden van bemoediging en begeleiding 

Adrian leeft mee met LHBTQ+-personen die misschien aarzelen om open te zijn over hun identiteit of die te maken krijgen met uitdagingen op de werkvloer: 

“Mijn levensles is dat jezelf verborgen houden vermoeiend is. Zijn wie je bent en het aan mensen laten zien is een ongelooflijke bevrijding en een enorme kracht. Er zijn mensen om je heen die je kunnen helpen, het enige wat je hoeft te doen is contact opnemen. Ik wou dat er zo’n netwerk was geweest toen ik voor het eerst begon te werken. Het zou mij de kracht hebben gegeven om mezelf te zijn.” 

Adrian's persoonlijke verhaal en reflecties werpen licht op de ervaringen, uitdagingen en triomfen waarmee LGBTQ+-individuen worden geconfronteerd. Terwijl we Pride Month vieren, worden we geïnspireerd door het verhaal van Adrian en blijven we samenwerken als bondgenoten, zodat elk individu, ongeacht zijn seksuele geaardheid of genderidentiteit, zich gewaardeerd, gerespecteerd en omarmd voelt. 

27 juni 2023

5 minuut lezen