Werklocaties belangrijke factor in regionale economische groei

Werklocaties belangrijke factor in regionale economische groei


Ecorys merkt dat er steeds meer aandacht komt voor de kwaliteit van werklocaties in samenhang met de regionale economische groei.

De nadruk op de infrastructuur en landschappen van bedrijventerreinen en de effecten daarvan op de balans tussen vraag en aanbod is een groeiende trend.

Bedrijventerreinen verschillen van elkaar en gemeenten en regio's richten zich op een verscheidenheid aan bedrijven, meestal in dezelfde sector, om de ontwikkeling op belangrijke gebieden te stimuleren. Sectoren in verschillende regio's kunnen werkomgevingen bouwen in een vergelijkbare structuur met vergelijkbare vestigingsvereisten die zijn onderverdeeld in vaste werkomgevingen.

Door een specifiek marktimago te creëren voor verschillende soorten werkomgevingen kunnen organisaties beslissen welke werklocatie het meest geschikt is voor hun type werk. Overeenkomsten op regionaal niveau zouden dit besluitvormingsproces ondersteunen, inclusief de kantooresthetiek en relevante faciliteiten voor hun teams.

Een belangrijk uitgangspunt voor advies over werklocaties is het maken van een begroting met ons SPECTRA voorspellingsmodel. Het model vertaalt economische groeiscenario’s via de ruimtevraag in de regio. De kwantitatieve vraagschatting vormt een goede basis voor relevante werklocaties, maar uiteindelijk is een kwalitatieve analyse nodig om de locatiebehoefte van ruimtegebruikers af te stemmen op de kwaliteiten van het beschikbare aanbod. Niet het aantal hectares/vierkante voet is van belang, maar de mate waarin hieraan tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van potentiële ruimtezoekers/bedrijven.

Om een ​​beter beeld te krijgen van de kwaliteit van het beschikbare aanbod op bedrijventerreinen, en om lokaal invulling te geven aan de vraag naar werkomgevingen, is een bezoek aan bedrijventerreinen een onmisbaar onderdeel van ons onderzoek. De ervaring van Ecorys leert dat dit het draagvlak onder de bij de inschattingswijze en aannames betrokken ambtenaren, directeuren en bestuurders enorm vergroot. Ecorys zorgt ervoor dat de discussie niet alleen gaat over de juistheid van feiten en cijfers of over methodieken, maar zich ook richt op de manier waarop beleid op het gebied van werklocaties bijdraagt ​​aan de regionale en lokale economie.