Wat is de sociaal-economische waarde van sport en bewegen?

De maatschappelijke waarde van sporten en bewegen kan in totaal oplopen tot circa 35,000-75,000 euro voor jongeren tot 25 jaar en mensen tussen de 25 en 55 jaar oud. De waarde voor 55-plussers is circa 12,500-25,000 euro.

Beleidsmakers en mensen uit de praktijk hebben behoefte aan bewijzen van de effecten van sport en bewegen. In opdracht van Kenniscentrum Sport heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen.

Onderzoeksaanpak
Tijdens het onderzoek is het vraagstuk zo helder mogelijk afgebakend. Hierbij zijn de gevonden effecten van sporten en bewegen in drie hoofdgroepen verdeeld: gezondheid, sociaal en arbeid. De focus in het onderzoek ligt op:

  • De maatschappelijke effecten en waarde van sporten en bewegen.
  • De ‘gemiddelde Nederlander’, dus geen topsporter of specifieke doelgroep. Hierbij is wel onderscheid gemaakt tussen verschillende leeftijdscategorieën.
  • De effecten die in dit onderzoek in kaart zijn gebracht betreffen zowel directe (financiële) als externe (maatschappelijke) kosten en baten.

Verdeling sociaaleconomische waarde 
De impact van sporten en bewegen kan voor de effecten worden toegewezen aan één of meerdere belanghebbenden. In ons onderzoek maken we onderscheid tussen individu, zorgverzekeraar, gemeente, werkgever en maatschappij en (rijks)overheid.

Uit ons onderzoek blijkt dat het individu van veel van de effecten profiteert. De werkgever heeft uiteraard baat bij minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit en ook de (rijks)overheid profiteert van een hogere arbeidsproductiviteit via inkomstenbelastingen. Zorgverzekeraars hebben juist baat bij de afgenomen zorgkosten, maar lopen mogelijk ook tegen extra zorgkosten aan als gevolg van een toegenomen levensverwachting.

De baten voor de gemeente liggen voornamelijk bij de sociale effecten, minder criminaliteit en toegenomen sociaal kapitaal. De gehele maatschappij profiteert ten slotte van minder criminaliteit, toegenomen sociaal kapitaal en toegenomen leerprestaties/schooluitval. Mogelijk lopen de overheid en pensioenverzekeraars wel aan tegen hogere AOW en pensioenkosten als gevolg van een toegenomen levensverwachting.

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport voor meer informatie.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met <strong><a href="mailto:Niels.Peters@ecorys.com">Niels Peters</a></strong>.</p>

17 mei 2021

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Niels Peters

Consultant