Inzicht in de maatschappelijke waarde van groen gas

De meeste mensen in Nederland zijn bereid meer te betalen voor de levering van groen gas dan voor aardgas. Het gaat dan met name om levering via groen gas certificaten en niet om alternatieve leveringsmethoden, zoals een rechtstreekse aansluiting op de biovergister waar het groen gas wordt geproduceerd.

Voor de gemeenten Oldambt en Eemsdelta onderzochten we de maatschappelijke (meer)waarde van groen gas levering. Bijzondere aandacht is besteed aan 'directe' levering van groen gas, waarbij er een fysieke gasleiding is die de biovergisters rechtstreeks verbindt met woonwijken in het studiegebied.

Methode
We hebben de nationale kosten van groen gas berekend met behulp van het Vesta-MAIS warmtetransitiemodel. Ook hebben we met behulp van een conjoint-analyse de betalingsbereidheid van Nederlandse consumenten bepaald voor groen gas, en de verschillende manieren waarop het geleverd kan worden. Tot slot bieden we een omschrijving van de kaders op basis waarvan netbeheerders investeringen afwegen die de invoeding van groen gas in het net mogelijk maken.

Resultaten
Uit ons onderzoek kwam naar voren dat de buurten in de gemeenten Oldambt en Eemsdelta in de top 20% staan van Nederland als het gaat om de meerwaarde van groen gas ten opzichte van andere duurzame warmteopties. Het beschikbaar stellen van groen gas als verduurzamingsoptie is daarom van groot economisch belang voor de desbetreffende gemeenten.
Verder bleek dat het merendeel van de ondervraagde mensen bereid is meer te betalen voor de levering van groen gas dan voor aardgas. De Nederlandse consument is gemiddeld genomen bereid ongeveer 12 euro per maand méér te betalen voor gebruik van groen gas (via inkoop van certificaten) dan voor aardgas, ervan uitgaande dat de huidige gasrekening 100 euro per maand bedraagt.
Ook onderzochten we of mensen bereid zijn maandelijks meer te betalen wanneer groen gas fysiek wordt geleverd in plaats van levering via het landelijk net door de aankoop van certificaten. Het merendeel van de steekproef geeft echter aan dat zij het meest bereid is te betalen voor de huidige wijze van levering, waarbij groen gas via het landelijk net wordt aangeleverd en met certificaten wordt ingekocht.

De bevindingen bieden een waardevol perspectief op de waardering van Nederlandse consumenten voor groen gas en de verschillende manieren waarop dit aan huishoudens kan worden geleverd.

Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport (PDF).

3 november 2022

2 minuut lezenSleutelexperts

Kurt Kreulen

Consultant

Maurice Thijsen

Senior Consultant