Trends, uitdagingen en kansen op de EU-vervoersarbeidsmarkt

Met meer dan 10 miljoen werknemers zijn de verschillende vervoerswijzen en gerelateerde sectoren goed voor ongeveer 5% van de werkgelegenheid op de arbeidsmarkt van de EU. Als gevolg van nieuwe ontwrichtende technologieën ondergaan alle vervoerswijzen op dit moment een transformatie. Daarnaasr zijn de vervoers- en mobiliteitssectoren sleutelelementen in de overgang naar een koolstofarme economie. De overgang zal aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en de beroepsbevolking.

Achtergrond

Ecorys voerde een onderzoek uit voor de Commissie transport en toerisme van het Europees Parlement (TRAN-commissie). Deze studiebiedt een uitgebreid overzicht van de trends op de transportarbeidsmarkt in de EU, de uitdagingen en toekomstperspectieven waarmee werknemers en ondernemingen in de transportsector worden geconfronteerd, met name op het gebied van digitalisering, automatisering en het koolstofarm maken van de economie. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor de arbeidsmarkt in de vervoersector in de EU in termen van het aantal banen, de structuur van de banen naar leeftijd, de vaardigheden van werknemers, de arbeidsomstandigheden, het tekort aan werknemers en de aantrekkelijkheid van de beroepen. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van Wmp consult (Eckhard Voss) en Ecorys. Het maakte deel uit van een onderzoeksproject dat tot doel heeft leden van de Commissie transport en toerisme van het Europees Parlement te informeren over trends, uitdagingen en kansen op de transportarbeidsmarkt in de EU.

Belangrijkste bevindingen

Als gevolg van economische trends en de evolutie van nieuwe vormen van mobiliteit is de transportsetor gegroeid, en dit zal naar verwachting aanhouden in de toekomst. De sector staat echter voor uitdagingen bij het aantrekken van jongere werknemers als gevolg van demografische factoren, zoals de hoge gemiddelde leeftijd van werknemers, en de toegenomen concurrentie op basis van kosten.

De studie benadrukt de impact van digitalisering en automatisering, wat sterke trends in alle transportsegmenten zijn. Naarmate ontwrichtende technologieën en processen zoals automatisering en AI volwassener worden, zullen deze trends waarschijnlijk een grote impact hebben over de komende 10-15 jaar. Dit zal de behoeften aan vaardigheden en de beroepsprofielen in de transportsector beïnvloeden, wat zal leiden tot een sterkere concurrentie voor jong talent in ingenieurs-, MINT- (wiskunde, informatietechnologie, natuurwetenschappen, technologie) en IT-banen. Handarbeiders in technische functies, operaties en infrastructuur zullen te maken krijgen met bijscholingsbehoeften op het gebied van IT en transversale vaardigheden.

Decarbonisatie is een ander belangrijk aspect. De verwachte verandering in het aandeel van de verschillende vervoerswijzen als gevolg van het koolstofarm maken van de economie zal gevolgen hebben voor de huidige en toekomstige behoeften aan arbeidskrachten.

Tot slot benadrukt de studie de behoefte aan sterkere coördinatie, rechtskaders en begeleiding op EU-niveau om de doelstellingen van duurzame en slimme mobiliteit te implementeren en rechtvaardige overgangen voor werknemers in het vervoer te organiseren. De studie sluit af met sectoroverschrijdende beleidsaanbevelingen en specifieke aanbevelingen voor alle vervoerswijzen.

Links

22 maart 2024

2 minuut lezenSleutelexperts

Andrea Broughton

Director

Jasper Tanis

Senior Consultant

Marco Brambilla

Senior Consultant