Drie sleutelfactoren bij het evalueren van programma's voor geestelijke gezondheidszorg, blog door Diarmid Campbell-Jack

Drie sleutelfactoren bij het evalueren van programma's voor geestelijke gezondheidszorg, blog door Diarmid Campbell-Jack


In zijn nieuwste blog reflecteert Diarmid Campbell-Jack (Ecorys Associate Director) op de lessen die zijn getrokken uit een reeks evaluaties van geestelijke gezondheidszorgprogramma's bij Ecorys.

Bij Ecorys hebben we de laatste tijd aan veel onderzoeken gewerkt naar geestelijke gezondheidsproblemen onder jongeren, vaak op school. Als onderdeel van onze algemene reflecties heb ik enige tijd met collega's gesproken om de sleutelfactoren voor het begrijpen van programma-interventies te identificeren:

  1. De cultuur van individuele instellingen is van vitaal belang. Ons Pilot voor peer-support De evaluatie heeft echt geprofiteerd van een gedetailleerd inzicht in de schoolcontext en -cultuur – niet alleen van de geschiedenis van soortgelijke voorzieningen en de mate waarin het senior management initiatieven ondersteunde, maar ook van een bredere houding en benadering van de geestelijke gezondheidszorg. Er is een toenemend besef dat programma's pas op de lange termijn kunnen werken als ze ingebed moeten worden in de schoolcultuur, zowel voor het personeel als voor de jongeren. Het is essentieel om dit echt op individueel schoolniveau te begrijpen.
  2. Scholen zijn geen op zichzelf staande organisaties. Ons huidige werk aan de Evaluatie van de link naar geestelijke gezondheidsscholen (onderzoek naar de gezamenlijke samenwerking tussen scholen en andere systemen) heeft aangetoond hoe belangrijk het is om het onderwijssysteem in een bredere context te bekijken. Gedetailleerd inzicht in verwijzingsprocessen en koppelingen met andere organisaties kan het succes van veel programma's verklaren, maar vereist gedetailleerd werk met andere belanghebbenden.
  3. Duurzaamheid. We willen niet alleen programma's die jongeren nu helpen met hun geestelijke gezondheid, we willen ook duurzame programma's die over 10 of 20 jaar werken. Dit vereist dat de beoordelaar goed nadenkt, vooral over de vraag hoe duurzaamheid het beste aan het begin van een programma kan worden onderzocht. Eén aanpak die we hebben gebruikt is de 'pre-mortem', om mogelijke barrières en oplossingen op een creatieve manier in kaart te brengen.

Er zijn veel andere factoren die belangrijk zijn bij het beoordelen van de impact van een evaluatie van de geestelijke gezondheid – zeker onze recente Peer Support Pilots en andere evaluaties geven veel praktisch inzicht. Wat is volgens jou nog meer bijzonder belangrijk?

6 februari 2020

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Diarmid Campbell-Jack

Associate Director