De waarde van de hybride warmtepomp voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving

In opdracht van het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat heeft Ecorys de technisch economische effecten inzichtelijk gemaakt van de hybride warmtepomp als tussenoplossing (met aardgas) en als eindbeeld (met duurzaam gas).

De hybride warmtepomp – een combinatie van een lucht-water warmtepomp en een traditionele hr-ketel – kent zijn voordelen ten opzichte van andere warmteoplossingen. Zo is deze energetisch gezien efficiënter, gebruikt deze minder aardgas/groen gas en vereist deze techniek geen vergaande isolatie van de woning, waar lage temperatuuroplossingen als een volledige elektrische warmtepomp of een LT-warmtenet dit wel vergen. Deze techniek kent echter ook nadelen: de investeringskosten zijn hoger dan voor de traditionele hr-ketel, het is nog steeds nodig om (duurzaam) gas in te zetten en het vereist dan ook om twee energie-infrastructuren naast elkaar in stand te houden.

Het onderzoek betreft een technisch-economische kosten- en scenario-analyse van verschillende paden richting een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving. De basis voor deze analyse was de bestaande studie ‘Startanalyse aardgasvrije buurten 2020’ van het Planbureau voor de Leefomgeving en de inzet door Ecorys van het Vesta MAIS rekenmodel.

Er zijn vier hoofdconclusies:

  1. De hybride warmtepomp (in combinatie met aardgas) kent bij een juiste inzet géén lock-in.
  2. De hybride warmtepomp (in combinatie met groen gas) is bovengemiddeld interessant in buitengebieden met ruim opgestelde woonwijken (vrijstaande- en XNUMX-onder-XNUMX kap woningen) en waar hoge- en middentemperatuur-warmtenetten niet mogelijk zijn.
  3. De inzet van de hybride warmtepomp leidt tot een efficiëntere inzet van groen gas dan bij een HR-ketel, waardoor meer gebruikers gebruik kunnen maken van de beperkte beschikbare hoeveelheid groen gas. Door de inzet van de hybride warmtepomp in plaats van HR-ketel kan bij meer woningen de pieklast van de warmtevraag worden voorzien met het beperkte aanbod van groen gas, terwijl de basislast door de (efficiëntere) warmtepomp wordt geleverd.
  4. Vanuit nationale- en eindgebruikerskosten biedt de hybride warmtepomp (in combinatie met groen gas) kosten- en CO2-voordelen: Omdat de hybride warmtepomp een efficiëntere installatie is ten opzichte van de HR-ketel, is het in staat om in woningen met een groot energieverbruik forse aardgas en CO2-emissies te reduceren. Dit werkt ook voordelig in de jaarlijkse energielasten.

De resultaten laten zien dat de hybride warmtepomp een goede aanvulling is op de inzet van andere verduurzamingsstrategieën, zoals warmtenetten, via de wijkgerichte aanpak. Wanneer in een buurt in de komende 10 tot 15 jaar nog geen robuuste eindoplossing in zicht is biedt de hybride warmtepomp als spijtvrije oplossing een kosteneffectief alternatief. Niet alleen als tussenoplossing op aardgas, maar ook als eindoplossing is de hybride warmtepomp in combinatie met groen gas een aantrekkelijk alternatief.

Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport of de kamer brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs Kurt Kreulen en Maurice Thijsen.

28 april 2021

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Kurt Kreulen

Consultant

Maurice Thijsen

Senior Consultant