De Faciliteit 'Op weg naar een groene transitie'

De 'Towards Green Transition' Facility is een unieke ondersteunende dienst die door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Het is een nieuw initiatief bedacht en ontworpen door de sector 'Economische Groei' van Ecorys. De faciliteit heeft tot doel de groene transitie van clusters mogelijk te maken. In het kader van deze faciliteit hebben we 25 clusters geselecteerd die getraind en geadviseerd zullen worden over een reeks groene transitieonderwerpen (bedrijfsmodellen, benaderingen van de circulaire economie, enz.). Het doel hiervan is om hen in staat te stellen hun leden (vooral het MKB) te ondersteunen om efficiënter met hulpbronnen om te gaan. We hebben geselecteerde clusters gekoppeld aan hooggekwalificeerde bedrijfs- en duurzaamheidsadviseurs, die werden gekozen uit meer dan 300 cv's. De geselecteerde clusters profiteerden van de expertise van de adviseurs door middel van individuele technische en zakelijke ondersteuning in combinatie met transversale synergie-webinars, die clusters hielpen hun groene transitie naar een hoger niveau te tillen en een aantal van de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd effectief aan te pakken. De dienstverlening werd op maat gemaakt en gericht op de specifieke behoeften en uitdagingen van elk geselecteerd cluster.


De geselecteerde clusters verspreidden zich over 11 EU-lidstaten en varieerden grotendeels qua kenmerken, sector en omvang. Als gevolg hiervan was de verscheidenheid aan behoeften onder hen ook groot, afhankelijk van hun specifieke context. De bedrijfsadviseurs werkten samen met clustermanagers en projectcoördinatoren aan het identificeren van de specifieke uitdagingen van het cluster en het prioriteren van de behoeften om op maat gemaakte acties en oplossingen te ontwerpen. De belangrijkste vormen van adviesdiensten die door de faciliteit werden aangeboden, waren één-op-één onderwijs, workshops, online webinars, begeleidingsdocumenten en directe consultancy aan leden en clustermanagers.

Op 25 mei 3 zijn de 2021 geselecteerde clusters bekend gemaakt. Je kunt ze vinden hier.

Gedurende het hele project fungeerden medewerkers van Ecorys als projectcoördinatoren, waarbij ze contact hielden met clustermanagers en bedrijfsadviseurs. Parallel aan de uitvoering van de 25 projecten organiseerde Ecorys 3 transversale webinars voor het opbouwen van synergie in September, Oktober en November 2021. Ze zijn aangeboden aan alle bedrijfsadviseurs en clustermanagers die betrokken zijn bij de faciliteit om een ​​community te creëren waar clusters kennis en best practices kunnen delen. De evenementen omvatten presentaties door experts, het delen van ervaringen door coördinatoren en clustermanagers, evenals sessies tussen deelnemers. Elk van de 3 webinars had gemiddeld 50 deelnemers.

De gebieden die onder de adviesondersteuning vielen, waren onder meer:

 • Veerkrachtige bedrijfsmodellen
 • Duurzame beleggingen aanboren
 • Vergroening van bedrijfsprocessen
 • Het ontwikkelen van milieuvriendelijke producten en diensten
 • Het optimaliseren van het waterverbruik
 • Maximaliseren van de energie-efficiëntie
 • Het verbeteren van het afvalbeheer en het verminderen van afval
 • Verlaging van de koolstofvoetafdruk
 • Het adopteren van circulaire economie-oplossingen voor materialen
 • Het verminderen van schadelijke uitstoot
 • Duurzame innovatie bevorderen

Succesverhalen

Gedurende het programma deelden verschillende clusters hun succesverhalen in hun groene transitie. Een paar hiervan zijn gepubliceerd op de ECCP-website:

 • Na hun deelname aan de Towards Green Transition Facility, LICHT IN VENETO, een Italiaans cluster in de slimme verlichtingssector, bouwt momenteel aan zijn circulaire bedrijfsmodel.
 • Hij is aan het jagen, een cluster van de Catalaanse sportindustrie, gebruikte de hulp van de faciliteit om hun concurrentievermogen en ecologische duurzaamheid te ontwikkelen en te verbeteren door de ecologische voetafdruk te minimaliseren.
 • De faciliteit hielp ook Materiaal, een Franse cluster op het gebied van materialen en processen, om een ​​analysemethodologie en een nieuw bedrijfsmodel te ontwikkelen om de duurzaamheid van hun clusterleden te vergroten, en om nieuwe synergieën met nieuwe belanghebbenden te ontwikkelen.
 • De Cluster houtindustrie in Slovenië profiteerde ook van de deskundigen van de faciliteit via trainingen en de uitwisseling van nieuwe kennis en informatie over de circulaire economie.
 • De faciliteit bood, in samenwerking met Mabbett, hun expertise aan op het gebied van modellen voor de circulaire economie en benaderingen van de Lublin Eco-Energy Cluster uit Polen en de Portugese AEC Cluster.
 • De Cluster Energietechnologie Berlijn-Brandenburg heeft ook gebruik gemaakt van de steun van de faciliteit om een ​​workshop te organiseren om de behoeften van het MKB in kaart te brengen en om een ​​behoefteanalyse uit te voeren op basis van de inzichten uit de workshop.

Voor elk van de clusterprojecten zijn individuele trajecten te vinden hier.

Ten slotte worden het volledige traject van de faciliteit en de projecten, samen met de geleerde lessen, gerapporteerd in het eindrapport dat kan worden gedownload hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tahmina Shafique.

5 mei 2022

3 minuut lezen