De status-quo van de implementatie van de richtlijn tegen mensenhandel in de EU

De mensenhandel (THB) blijft een groot probleem in de Europese Unie en vormt een bedreiging voor de grondrechten en hun waardigheid van mensen. In de loop van de afgelopen decennia heeft de Europese Unie een alomvattend juridisch en beleidskader geïntroduceerd, waaronder Richtlijn 2011/36/EU (Protocol ter bestrijding van mensenhandel), om dit grote humanitaire probleem aan te pakken.


Om een ​​alomvattend overzicht te krijgen van de huidige status van de implementatie en de werking van het Protocol ter bestrijding van mensenhandel, heeft het Europees Parlement Ecorys de opdracht gegeven om de voortgang en prestaties in kaart te brengen, evenals de mogelijke zwakke punten en uitdagingen vanuit een implementatieperspectief. .

Op basis van uitgebreide bureauonderzoeksanalyses en semi-gestructureerde interviews met belanghebbenden in alle lidstaten van de EU-27 heeft het onderzoeksteam de prestaties, ontwikkelingen en tekortkomingen van de vijf dimensies van de richtlijn beoordeeld: met betrekking tot de algemene situatie van mensenhandel in de Europese Unie, evenals het niveau van preventie van mensenhandel dat door het huidige wettelijke kader wordt geboden. Daarnaast werden de efficiëntie van de criminele systemen waarin de richtlijn is ingebed, de bescherming die aan slachtoffers wordt geboden via het Protocol tegen mensenhandel en de bestaande samenwerking tussen de lidstaten en de EU-steun op het gebied van mensenhandel geëvalueerd.

Het team kwam tot de conclusie dat er via de richtlijn op alle geëvalueerde gebieden vooruitgang was geboekt, waardoor het Protocol tegen mensenhandel een waardevol instrument werd voor de handhaving en verdediging van de mensenrechten en de strijd tegen criminele netwerken. Bovendien werd een betere samenwerking tussen actoren toegeschreven aan de maatregelen en mechanismen die door de richtlijn waren ingevoerd. De tekortkomingen bij de implementatie van de richtlijn in verschillende landen werden echter nog steeds algemeen erkend, waardoor de volledige verwezenlijking van het doel van de richtlijn in gevaar kwam.

Lees de voor meer informatie volledige rapport (pdf). Als u vragen heeft, neem dan contact op Yannick Ritmeester.

28 december 2021

1 minuut lezen