De rol van medische technologie en apparaten in patiëntgerichte zorg

De rol van medische technologie en apparaten in patiëntgerichte zorg


Nieuwe medische technologieën en apparaten in combinatie met digitale communicatie kunnen radicale veranderingen in de gezondheidszorgpraktijk en -verlening teweegbrengen. Toch verloopt de verspreiding van deze technologieën traag.

Ecorys heeft een onderzoek uitgevoerd om de oorzaken van de lage verspreidingssnelheid en mogelijkheden voor verbetering te identificeren.
In een complex systeem als de gezondheidszorg is verspreiding het resultaat van adoptie- en implementatiebeslissingen van aanbieders. Ecorys heeft een analytisch raamwerk afgeleid uit het Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) om barrières voor verspreiding vanuit het perspectief van een leverancier te identificeren. Het raamwerk omvatte tien factoren, gerelateerd aan professionals in het algemeen, de innerlijke setting van aanbiedersorganisaties, de uiterlijke setting waarin zij functioneren en de specifieke technologie.

Ecorys voerde bureaustudies, interviews en drie casestudies uit. Uit de analyse bleek dat er veel barrières zijn voor de adoptie van patiëntgerichte technologie. Het allerbelangrijkste is dat de noodzaak om bestaande leveringsmodellen te herzien, ontoereikende terugbetalingssystemen en een gebrek aan interoperabiliteit van informatiesystemen de adoptie onaantrekkelijk maken voor aanbiedersorganisaties. Toch illustreren de casestudies dat nieuwe technologieën en apparaten inderdaad potentieel bieden voor patiëntgerichte zorg.

Voortdurende gegevensverstrekking en onmiddellijke communicatie wanneer dat nodig is, overtuigen zowel patiënten als professionals zodra ze deze nieuwe technologieën gaan gebruiken. Voorlopige gegevens duiden erop dat de gezondheidsresultaten verbeteren en dat de kosten kunnen dalen, terwijl professionals een hogere caseload behandelen. Providerorganisaties worden echter geconfronteerd met een kostbaar en langdurig proces om deze nieuwe servicemodellen te implementeren. Hoewel technologie wordt veroorzaakt, karakteriseren zij de transitie als een sociale innovatie.

Ecorys identificeerde het tekort aan arbeidskrachten als een potentieel sterke, autonome drijfveer om de adoptie- en implementatieprocessen te versnellen. Ecorys stelde compensatie voor van de transitiekosten en langetermijncontracten tussen kopers en aanbieders voor om adoptie aantrekkelijker te maken voor zorgaanbieders en de implementatie van innovatieve, op technologie gebaseerde en patiëntgerichte servicemodellen te stimuleren.