De impact van COVID-19 maatregelen op het OV

De OV-sector is en blijft nog altijd hard getroffen door de coronapandemie. Om de langer doorwerkende effecten van COVID te kunnen beheersen en het aanbod van openbaar vervoer aan te kunnen passen aan de vraag, is een transitie noodzakelijk. Een transitieprogramma moet de sector weer financieel gezond maken. Met de monitor Transitie openbaar vervoer (OV), die wij uitvoeren in opdracht van het ministerie van IenW, monitoren wij de impact van COVID-19 op het OV en de geïmplementeerde transitiemaatregelen.

Overgang noodzakelijk

De coronapandemie heeft een enorme impact op onze economische en maatschappelijke activiteiten en daarmee op ons reisgedrag. We zijn niet alleen minder gaan reizen door het thuiswerken, maar ook op andere tijdstippen en op een andere manier: meer individueel vervoer ten koste van openbaar vervoer. Het aanbieden van een volwaardige dienstregeling, terwijl reizigersaantallen aanzienlijk lager zijn, resulteert in aanzienlijke verliezen voor de vervoerders. Om deze verliezen te compenseren, is de regeling Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) door het Rijk geïntroduceerd. Afgelopen zomer is afgesproken dat de BVOV verlengd wordt tot september 2022. Om ervoor te zorgen dat de sector de langer doorwerkende effecten van COVID-19 kan beheersen en weer op eigen benen kan staan, is een transitie noodzakelijk. Het doel is om de beschikbaarheid en toekomstvastheid van het OV in Nederland te garanderen.

Monitoren

Om deze transitie te faciliteren, hebben concessiehouders en – verleners maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorzieningenniveau, spreiding van de vraag naar OV en de inzet van materieel, aantrekkelijk maken van het OV, noodzakelijke aanpassingen van de concessies en op het werkklimaat en productiviteit.

Meer weten over de monitoring? Bekijk de volledige rapportage (pdf). Neem voor meer informatie contact op met Ricardo Poppeliers.

19 januari 2022

1 minuten lezenSleutelexperts

Ricardo Poppeliers

Hoofdadviseur Mobiliteit