De toekomst van de Stadsschouwburg in Velsen: doorrekening van scenario’s

De gemeente Velsen wil een laagdrempelig, multifunctioneel podium voor kunstuitingen en podiumkunsten binnen de gemeentegrenzen hebben. De bestaande schouwburg is toe aan renovatie en er zijn investeringen nodig om te voldoen aan wettelijke duurzaamheidseisen. De gemeente onderzoekt daarom verschillende mogelijkheden voor huisvesting van de schouwburg: van nieuwbouw op een andere locatie tot verbouw van het huidige gebouw. Wij hebben vijf scenario’s voor de gemeente doorgerekend.

Elke doorrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de benodigde investering
  • kostprijsdekkende huur (de gemeente is veplicht ten minste de kostprijs in de huur door te berekenen, om een gelijk speelveld tussen overheidsorganisaties en marktpartijen te bevorderen)
  • exploitatie van de schouwburg
  • benodigde subsidie
  • eventuele bijkomende investeringen in weginfrastructuur en parkeervoorzieningen.

Bij de besluitvorming over de keuze voor een van de scenario’s en varianten, moet ook de maatschappelijke impact meegenomen worden. Deze maatschappelijke impact hebben wij eveneens in beeld gebracht.

Het college en de gemeenteraad van Velsen gebruiken deze doorrekening om een besluit te nemen over de toekomstige huisvesting van de stadsschouwburg.

Kijk voor meer informatie op de <a href="https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Velsen/3afb5526-dbae-44c8-89a4-68c8216e4142" target="blank">website van de gemeente Velsen</a>, of neem contact op met onze consultant <a href="mailto:wilbert.kroesen@ecorys.com">Wilbert Kroesen</a>.

15 oktober 2021

1 minuten lezenSleutelexperts

Wilbert Kroesen

Principal Consultant