De toekomst van de markt voor medische technologie – Uitdagingen aangaan en kansen benutten

De toekomst van de markt voor medische technologie – Uitdagingen aangaan en kansen benutten


De vooruitzichten voor de wereldwijde markt voor medische technologie (MedTech) zijn veelbelovend, met nieuwe MedTech-producten die snel opkomen.

De vooruitzichten voor de wereldwijde markt voor medische technologie (MedTech) zijn veelbelovend, met nieuwe MedTech-producten die snel opkomen. Ecorys kreeg de opdracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een ​​duidelijk beeld te schetsen van de toekomst van de MedTech-markt, de gerelateerde uitdagingen en kansen voor verschillende belanghebbenden en suggesties om verder te gaan. Van juni tot september 2018 voerde Ecorys een bureaustudie, vijf verklarende interviews, dertig interviews met verschillende belanghebbenden (waaronder zorgaanbieders, zorgverzekeraars, MedTech-bedrijven, internationale vertegenwoordigers en overheidsinstanties), aanvullend diepgaand onderzoek en een online Delphi-panel uit sessie. Daarnaast is gedurende het project een expertpanel geraadpleegd bestaande uit vier vooraanstaande experts.

De volgende trends zijn geselecteerd om invloed te hebben op de MedTech- en zorgmarkt van de toekomst: digitale transformatie, robotisering, gepersonaliseerde zorg, zorg op afstand, preventie, voorspelling en vroege behandeling, op waarde gebaseerde zorg, patiënteigenaarschap en regulering (MDR/ IVDR en AVG). Deze trends staan ​​niet op zichzelf, maar beïnvloeden veeleer elementen van het gezondheidssysteem en hebben een impact op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Voor elke trend hebben we de belangrijkste problemen geïdentificeerd die moeten worden aangepakt om de kansen en uitdagingen voor de MedTech-markt in de komende jaren volledig te benutten.

Kamerbrief bij aanbiedingsrapporten over medische technologie

1 februari 2019

1 minuut lezen