Het subsidiefonds van de EER en Noorwegen voor werkgelegenheid voor jongeren en het subsidiefonds van de EER en Noorwegen voor regionale samenwerking

Het subsidiefonds van de EER en Noorwegen voor werkgelegenheid voor jongeren en het subsidiefonds van de EER en Noorwegen voor regionale samenwerking


Ecorys Poland is, in een consortium met het Italiaanse bedrijf JPC Consulting, exploitant van het EER en Noorwegen Grants Fund for Youth Employment en het EER en Noorwegen Grants Fund voor regionale samenwerking.

Belangrijke doelstellingen van beide fondsen zijn het afstemmen van de behoeften van de begunstigde staten op de expertise en reikwijdte van de samenwerking met de donorlanden, het versterken van de bilaterale betrekkingen en het bijdragen aan het verkleinen van de economische en sociale verschillen binnen de Europese Economische Ruimte.

Voor meer informatie bezoek: Here

De fondsen zullen worden geïmplementeerd door internationale projecten in te zetten met deelname van vijftien begunstigde landen, drie donorlanden – Noorwegen, IJsland en Liechtenstein – en andere gekozen landen. De thematische reikwijdten en gedetailleerde richtlijnen worden gedefinieerd tijdens open oproepen tot het indienen van voorstellen, terwijl projecten uiterlijk 30 april 2024 kunnen worden geïmplementeerd.

Ecorys Polska is verantwoordelijk voor een complex beheer van deze fondsen, evenals voor het communicatiegedeelte van het programma en de opnieuw toegekende projecten in de Europese Unie.