Territoriale leveringsbeperkingen voor inkopers in Nederland

Territoriale leveringsbeperkingen (TLBs) veroorzaken mogelijk prijsverschillen tussen dezelfde producten in verschillende lidstaten van de Europese Unie. TLBs zijn beperkingen die producenten opleggen aan hun afnemers, waardoor zij alleen binnen een bepaald geografisch gebied kunnen inkopen. Denk bijvoorbeeld aan distributeurs die niet buiten hun gebied mogen doorverkopen.

Eerder onderzoek[1]Eerder onderzoek suggereert dat een aanzienlijk deel van de inkopers in de Benelux ook te maken heeft met TLBs. Om het fenomeen beter in kaart te brengen, onderzoekt Ecorys de TLBs uit andere EU-landen waarmee Nederlandse inkopers te maken hebben, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het onderzoek beoogt in kaart te brengen met welke TLBs Nederlandse bedrijven te maken hebben en welke oorzaken deze hebben. Het onderzoek heeft als doel om te inventariseren welke productgroepen, sectoren en op welke schaal inkopers te maken hebben met TLBs en welke aanverwante belemmeringen er spelen rond de verkoop van producten. Om de reikwijdte van TLBs te bepalen is er een enquête gelanceerd onder inkopers van Nederlandse bedrijven.

Daarnaast is het onderzoek erop gericht oplossingsrichtingen te identificeren die TLBs en samenhangende belemmeringen kunnen adresseren. Wij kijken hierbij naar mogelijke niet-wettelijke oplossingen en oplossingen die aanpassing van wetgeving dan wel nieuwe Nederlandse of Europese wetgeving vergen.

Het onderzoek bestaat uit vier delen: (1) literatuurstudie, (2) enquête, (3) interviews en (4) juridische analyse. Het rapport wordt naar verwachting in de herfst van 2023 opgeleverd.


[1] Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie (2018). Territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel in België, Nederland en Luxemburg. Gevolgen voor de Benelux internetmarkt.

18 september 2023

1 minuten lezen


Sleutelexperts

Martin van der Ende

Senior Consultant

Yoeri Dijkhof

Consultant