Telewerken tijdens de COVID-19-pandemie: risico's en preventiestrategieën, blog door Andrea Broughton

Ecorys heeft onderzoek gedaan naar en een artikel geschreven over telewerken tijdens de COVID-19-pandemie, waarin de belangrijkste OSH-risico's en strategieën voor werkgeverspreventie worden onderzocht.


Nu er momenteel wordt gedebatteerd over de terugkeer naar kantoor na 18 maanden thuiswerken als gevolg van de COVID-19-pandemie, is het duidelijk dat bedrijven een aantal strategische beslissingen zullen moeten nemen, die zich niet beperken tot het herinrichten van kantoorruimtes. Het is waarschijnlijk dat er in de post-pandemische toekomst een permanente toename van telewerken zal zijn, en hoewel de pandemie veel lijden en schade heeft veroorzaakt, kan deze ook worden beschouwd als een kans om het beroepsleven te reorganiseren en voort te bouwen op de voordelen van meer wijdverbreid telewerken, zolang de risico's op het gebied van de veiligheid en gezondheid op het werk kunnen worden beperkt.

Telewerken maakt al tientallen jaren deel uit van de arbeidswereld, maar de volksgezondheidsmaatregelen die vanaf maart 2020 zijn ingevoerd als reactie op de COVID-19-pandemie hebben geresulteerd in een enorme toename van het thuiswerken. Dit heeft voor een groot deel van de beroepsbevolking in de EU aanzienlijke gevolgen gehad voor de werkorganisatie, de kwaliteit van het werk, het evenwicht tussen werk en privéleven en de gezondheid en veiligheid op het werk (VGW), vooral omdat organisaties vrijwel van de ene op de andere dag in actie moesten komen, op een ongekende schaal en in een uitdagende psychosociale omgeving.

In deze context zijn de fysieke risico's van telewerken verergerd door de moeilijkheden bij het uitvoeren van risicobeoordelingen voor degenen die thuis werken, het opzetten van geschikte thuiswerkstations en het inspecteren ervan. Dit verhoogde mogelijk de risico's op het gebied van uitglijden, struikelen en vallen, maar ook in het geval van aandoeningen van het bewegingsapparaat (MSA), RSI's (Repetitive Strain Injury) en vermoeide ogen. Op dezelfde manier namen de psychosociale risico's toe als gevolg van een gebrek aan contact met collega's, familieleden en vrienden, werkintensivering en een vervaging van de grenzen tussen werk en privéleven, omdat normale sociale activiteiten niet beschikbaar waren. Er zijn ook risico's verbonden aan de toegenomen lasten van informele zorg als gevolg van thuisonderwijs.

Deze vervaging van de grenzen tussen het beroepsleven en het privéleven zorgde ervoor dat het recht om de verbinding te verbreken buiten werktijd en op vakantie, hoewel niet nieuw, tijdens de pandemie centraal kwam te staan. Bij gebrek aan een EU-kader dat dit gebied reguleert, heeft het Europees Parlement op 21 januari 2021 een resolutie goedgekeurd, waarin het recht om de verbinding te verbreken gelijk wordt gesteld aan “een fundamenteel recht dat een onlosmakelijk onderdeel is van de nieuwe werkpatronen in het nieuwe digitale tijdperk.” Over dit recht wordt doorgaans onderhandeld door de sociale partners op sectoraal of bedrijfsniveau, en ons onderzoek presenteert een aantal voorbeelden van overeenkomsten die de cruciale rol van de sociale partners benadrukken bij het onderkennen en helpen beperken van de OSH-risico's van telewerken. De sociale partners kunnen op deze manier een goede bijdrage leveren, omdat zij de eisen en behoeften van zowel werkgevers als telewerkers begrijpen.

Samen met de rol van de sociale partners onderstreept het artikel het belang van het opbouwen van een organisatiecultuur van vertrouwen en dialoog door het betrekken en trainen van management, het verminderen van het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen en het bieden van vertrouwelijke ondersteuning. Dit kan helpen bij het creëren van een middellange- en langetermijnvisie die wordt weerspiegeld in structuren en systemen die slechte gezondheid voorkomen, de kwaliteit van de werkgelegenheid garanderen en de productiviteit verhogen.

En wat is jouw ervaring met telewerken?

Het artikel is beschikbaar hier. als u meer wilt weten.

20 juli 2021

3 minuten lezen


Sleutelexperts

Andrea Broughton

Director

Mario Battaglini

Onderzoeksmanager