Technische bijstand voor de modernisering van het landbouwprogramma

Technische bijstand voor de modernisering van het landbouwprogramma


De algemene doelstelling van het programma was om bij te dragen aan een productievere, duurzame, gediversifieerde, klimaatbestendige, marktgerichte en inclusieve landbouw in Sri Lanka.

De technische bijstand vond plaats op nationaal, provinciaal en lokaal niveau en verleende steun aan de belangrijkste belanghebbenden bij het identificeren en aanpakken van de behoeften en lacunes in capaciteiten, beleid, begrotings-, wet- en regelgevingskaders die nodig zijn om kleine boeren en kleine en middelgrote bedrijven in staat te stellen naar een meer duurzame ontwikkeling te evolueren. duurzame, veerkrachtige en productieve landbouw.

De belangrijkste resultaten van dit project waren:

  1. Het ontwikkelen van een algemeen landbouwbeleid in overeenstemming met de ontwikkelingsdoelstellingen van de regering
  2. Het creëren van een gunstig klimaat voor boeren en kleine en middelgrote bedrijven in de sector en het implementeren van relevante hervormingen en beleidsmaatregelen voor de modernisering en diversificatie van de bestaande landbouwproductie.
  3. Bevorder de export door de doelgroep van bedrijven om aan de groeiende internationale vraag te voldoen
  4. Verbetering van bestaande systemen en praktijken die worden gebruikt door centrale en provinciale ministeries die betrokken zijn bij de landbouw voor planning, budgettering/toewijzing van middelen, implementatie van sectoraal en subsectoraal beleid
  5. Het monitoren en beoordelen van de impact van de implementatie van het algemene landbouwbeleid van de regering via een verbeterd statistisch en data-analysesysteem