Technische bijstand om aanvragen voor het MKB-subsidieprogramma voor concurrentievermogen te stimuleren (INSPIRED)

Technische bijstand om aanvragen voor het MKB-subsidieprogramma voor concurrentievermogen te stimuleren (INSPIRED)


Dit project was gericht op het terugdringen van de armoede in Bangladesh door de ontwikkeling van het MKB te ondersteunen door het verbeteren en versterken van het concurrentievermogen en de duurzame pro-arme groei van het MKB.

Het project bood technische bijstand ter ondersteuning van de clusterontwikkeling, waarbij clusters in de overeengekomen tien sectoren werden geïdentificeerd, maar verleende ook steun aan zakelijke intermediaire organisaties, waarbij sprake was van de ontwikkeling van een strategie en een actieplan voor het verbeteren van de BDS-voorziening, belangenbehartiging en netwerkdiensten. Voor elk cluster werd een beoordeling uitgevoerd als onderzoek naar de implementatie van de strategie om de duurzaamheid van de prestaties ervan te garanderen.

Ecory's:

  • Bied technische assistentie en ondersteuning voor de twee componenten van het project en ondersteunde clusterontwikkeling en zakelijke intermediaire organisaties
  • Verleende technische assistentie in de 10 sectoren om een ​​strategie en actieplan te ontwikkelen voor het verbeteren van de BDS-voorziening, belangenbehartiging en netwerkdiensten aan hun leden
  • Per cluster werd de productscope, het potentieel voor het toevoegen van waarde en het potentieel voor opschaling beoordeeld
  • Een onderzoek uitgevoerd naar clusters binnen de tien sectoren om kennis te verzamelen over de beperkingen en het potentieel van het cluster en ook over lokale verbanden en ondersteuningsmechanismen
  • Er is een strategie opgesteld en geïmplementeerd om de duurzaamheid van de prestaties te waarborgen

18 februari 2019

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Anne Winkel

Junior Consultant