Missie voor technische bijstand om de emancipatie van het Malagassische maatschappelijk middenveld te begeleiden en het strategische partnerschap tussen de DUE en het maatschappelijk middenveld te verbeteren

Ecorys en haar uitvoeringspartner Sofreco namen onlangs op 10 en 11 mei in Antananarivo deel aan het evenement “Première Rencontre de Jeunes Leaders Engagés de 8 régions de Madagascar” – Allons faire ensemble! (Eerste bijeenkomst van jonge, betrokken leiders uit 8 regio’s van Madagaskar – Laten we het samen doen!). Het evenement, mogelijk gemaakt door de steun van het EU-project voor technische ondersteuning, “Mission d'assistance techniek pour accompagner l'autonomisation de la Société Civile Malgache et améliorer le partenariat stratégique entre la DUE et la Société Civile”, bood een unieke kans voor jonge leiders uit 8 regio's om samen te komen.


Het primaire doel van de bijeenkomst was het creëren van een gemeenschap gebaseerd op uitwisseling en samenwerking, en het stimuleren van de opkomst van synergieën tussen jonge maatschappelijke middenveldleiders. Deelnemers kregen de kans om van elkaar te leren, praktijken en ervaringen te delen, elkaars missies te verkennen en hun netwerk op zowel persoonlijk als professioneel gebied uit te breiden.

De afgelopen twee jaar hebben de deelnemers kunnen profiteren van een uitgebreid programma voor het opbouwen van leiderschapscapaciteiten, gefaciliteerd door Paul Hibon, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van trainingen en coaching.

De eerste dag van de bijeenkomst werd gemarkeerd door de enthousiaste aanwezigheid van de 86 deelnemers. De openingsceremonie werd bijgewoond door de EU-ambassadeur in Madagaskar, Isabelle Delattre Burger, die de jonge leiders aanmoedigde en hen er op aandrong hun inzet voor hun land voort te zetten en de EU te steunen bij het opbouwen van een versterkte relatie met hen als de leiders van morgen.

Op de agenda stond een dynamische combinatie van plenaire sessies, subgroepdiscussies, boeiende spellen en inspirerende presentaties door professionals uit Madagaskar en het buitenland. De activiteiten waren gericht op het stimuleren van feedback, het leren aan te moedigen en deelnemers in staat te stellen hun eigen waardevolle ervaringen te delen. De besproken onderwerpen waren onder meer: ​​plattelandsontwikkeling, milieu en hernieuwbare energie, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en beroepsopleiding, bestuur en verkiezingen, en mensenrechten. De deelnemers werkten rond thematische groepen, maar ook naast hun enneagramgroepen, een methode die werd gebruikt om deelnemers te helpen zichzelf, maar ook de anderen, beter te begrijpen.

De tweede dag vervolgde met discussies tussen de verschillende subgroepen. Daarnaast kregen de deelnemers de kans om mee te doen aan een speeddatingsessie met donoren die samenwerken met maatschappelijke organisaties in Madagaskar. Vertegenwoordigers van de Europese Unie, Monaco, de regio Normandië in Frankrijk, GIZ en twee van de consortiumleden bestaande uit Ecorys en Sofreco waren aanwezig. De discussies faciliteerden een open dialoog, waardoor deelnemers vragen konden stellen over het functioneren van de vertegenwoordigde instellingen en hun financierings- en ondersteuningsinstrumenten. Het diende ook als een manier om de veelheid aan mogelijkheden in Madagaskar te verkennen, met name via het Fanainga-fonds, een fonds met meerdere donoren opgericht door Duitsland, Frankrijk en Monaco. Dit fonds, geïmplementeerd door de GIZ, heeft tot doel de inspanningen van verschillende donoren te stroomlijnen en is gericht op het begeleiden van maatschappelijke organisaties in hun eigen institutionele ontwikkelingsproces en maatschappelijke bezigheden, om een ontwikkelingsactor te worden.

Het EU-platform ''Jeunes et engagés'' werd tijdens de lezing ook gepresenteerd om meer betrokkenheid en verbinding te bevorderen via een gecentraliseerd platform, waarbij veel van de deelnemers al geregistreerd waren. Het evenement sloot af met een ceremonie waarbij de deelnemers certificaten ontvingen, als erkenning voor hun actieve deelname en/of succesvolle afronding van het programma. De certificeringsceremonie werd bijgewoond door het hoofd van de samenwerking van Madagaskar, Arnaud Borchard, en de verantwoordelijke task manager van het project, Laetitia Graux.

Het seminar werd afgesloten met een empowerend moment waarop elke deelnemer de kans kreeg om zijn gedachten en gevoelens over het seminar en zijn leiderschapstrainingervaring te delen. Het woord ‘hoop’ resoneerde in deze oprechte uitingen en illustreerde de diepgaande impact van deze training. Het heeft deze jonge leiders niet alleen voorzien van waardevolle vaardigheden voor het heden, maar het voorzag hen ook van capaciteiten die van onschatbare waarde zullen blijken in hun toekomstige rollen en leiderschap.

   

30 mei 2023

3 minuut lezenSleutelexperts

Mervie Likouete

Senior Project Manager