Missie voor technische bijstand om de empowerment van het Malagassische maatschappelijk middenveld te begeleiden en het strategische partnerschap tussen de DUE en het maatschappelijk middenveld te verbeteren

Ecorys en haar uitvoerende partner Sofreco namen onlangs op 10 en 11 mei in Antananarivo deel aan het evenement “Première Rencontre de Jeunes Leaders Engagés de 8 régions de Madagascar” – Allons faire ensemble! (Eerste bijeenkomst van jonge, betrokken leiders uit 8 regio’s van Madagaskar – Laten we het samen doen!). Dit evenement, mogelijk gemaakt door de steun van het EU-project voor technische bijstand, “Mission d'assistance techniek pour accompagner l'autonomisation de la Société Civile Malgache et améliorer le partenariat stratégique entre la DUE et la Société Civile”, bood een unieke kans voor jonge leiders uit 8 regio's komen samen.


Het primaire doel van deze bijeenkomst was het bevorderen van een gemeenschap van uitwisseling en samenwerking, en het stimuleren van de opkomst van synergieën tussen jonge leiders van het maatschappelijk middenveld. Deelnemers kregen de kans om van elkaar te leren, praktijken en ervaringen uit te wisselen, elkaars missies te verkennen en hun netwerken zowel persoonlijk als professioneel uit te breiden.

De afgelopen twee jaar hebben de deelnemers geprofiteerd van een uitgebreid programma voor het opbouwen van leiderschapscapaciteiten, gefaciliteerd door Paul Hibon, een gerenommeerd internationaal expert gespecialiseerd in trainingen en coaching.

De eerste dag werd gekenmerkt door de enthousiaste aanwezigheid van de 86 deelnemers. De openingsceremonie werd bijgewoond door de EU-ambassadeur in Madagaskar, mevrouw Isabelle Delattre Burger, die bemoedigende opmerkingen maakte en er bij de jonge leiders op aandrong hun inzet voor hun land voort te zetten en de EU te steunen bij het opbouwen van een versterkte relatie met hen als de leiders van morgen.

Op de agenda stond een dynamische combinatie van plenaire sessies, subgroepdiscussies, boeiende games en inspirerende presentaties door professionals uit Madagaskar en het buitenland. Deze activiteiten waren bedoeld om feedback te stimuleren, het leren aan te moedigen en deelnemers in staat te stellen hun eigen waardevolle ervaringen te delen. De behandelde onderwerpen waren onder meer: ​​plattelandsontwikkeling, milieu en hernieuwbare energie, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en beroepsopleiding, bestuur en verkiezingen, en mensenrechten. De deelnemers werkten rond thematische groepen, maar ook naast hun enneagramgroepen, een methode die werd gebruikt om deelnemers te helpen zichzelf, maar ook de anderen, beter te begrijpen.

De tweede dag begon met voortdurende discussies tussen de verschillende subgroepen. Daarnaast kregen de deelnemers de kans om deel te nemen aan een speeddatingsessie met donoren die samenwerken met maatschappelijke organisaties in Madagaskar. Vertegenwoordigers van de Europese Unie, Monaco, de regio Normandië in Frankrijk, GIZ en twee van de consortiumleden bestaande uit Ecorys en Sofreco waren aanwezig. Deze uitwisselingen faciliteerden een open dialoog, waardoor deelnemers vragen konden stellen over het functioneren van de vertegenwoordigde instellingen en hun financierings- en ondersteuningsinstrumenten. Het diende ook als een manier om de veelheid aan mogelijkheden in Madagaskar te verkennen, met name via het Fanainga-fonds, een fonds met meerdere donoren opgericht door Duitsland, Frankrijk en Monaco. Dit fonds, geïmplementeerd door de GIZ, heeft tot doel de inspanningen van verschillende donoren te synergiseren en is gericht op het begeleiden van maatschappelijke organisaties in hun eigen proces van institutionele ontwikkeling en maatschappelijke actie, om zo een ontwikkelingsactor te worden.

Het platform van de EU ''Jeunes et engagés'' werd tijdens het seminar ook gepresenteerd om meer betrokkenheid en verbinding te bevorderen via een gecentraliseerd platform, waarbij veel van de deelnemers al geregistreerd waren. Het evenement werd afgesloten met een ceremonie waarbij de deelnemers certificaten ontvingen, als erkenning voor hun actieve deelname en/of succesvolle afronding van het programma. De certificeringsceremonie werd bijgewoond door het hoofd van de samenwerking van Madagaskar, Arnaud Borchard, en de taakmanager die verantwoordelijk was voor het project, Laetitia Graux.

Het seminar werd afgesloten met een empowerend moment waarop elke deelnemer de kans kreeg om zijn gedachten en gevoelens over het seminar en zijn leiderschapstrainingervaring te delen. Het woord ‘hoop’ resoneerde in deze oprechte uitingen en illustreerde de diepgaande impact van deze training. Het heeft deze jonge leiders niet alleen voorzien van waardevolle vaardigheden voor het heden, maar het voorzag hen ook van capaciteiten die van onschatbare waarde zullen blijken in hun toekomstige rollen en leiderschap.

Beeld   Beeld

30 mei 2023

3 minuut lezen


Sleutelexperts

Mervie Likouete

Senior Project Manager