Technische bijstand voor de operationele structuur ter voorbereiding en versterking van de programmering voor de periode 2014-2020

Technische bijstand voor de operationele structuur ter voorbereiding en versterking van de programmering voor de periode 2014-2020


Het doel van het project is het vergroten van de technische en administratieve capaciteit met betrekking tot programmavoorbereidingswerkzaamheden tijdens de IPA-II-periode.

Het project bestaat uit twee fasen. Deze fasen omvatten de opleiding van de begunstigden en het opstellen van aanbestedingsdocumenten met betrekking tot projecten die plaatsvinden in de projectpool van de IPA-II-periode.

uitkomsten:

 • Opstellen van een Training Needs Assessment en schetsen van trainingsprogramma’s voor het personeel van de doelgroepen
 • Formulering en uitvoering van een gemeenschappelijk trainingsprogramma voor personeel van de doelgroepen
 • Formulering en uitvoering van een specifiek opleidingsprogramma voor het personeel van EUID en de eenheid Interne Audit
 • Voorbereiding van het mandaat van de “Technische audit voor IPA I-afsluiting”.
 • Organisatie en uitvoering van algemene opleidingsprogramma's voor nieuw benoemd personeel van EUID om de kennis en het bewustzijn over het IPA-proces te vergroten.
 • Organisatie en uitvoering van studiebezoeken aan EU-landen
 • Technische bijstandsactiviteiten die specifiek zijn voor de bijstand aan de eenheid Programmering, Monitoring en Evaluatie; Inkoopeenheid (VE)
 • Ondersteuning bieden aan de PU om te voldoen aan zijn inkoopcyclusverplichtingen voor individuele contracten.
 • steun aan de KMU om te voldoen aan haar contractbeheercyclusverplichtingen voor individuele diensten- en werkcontracten, vanaf de ondertekening van contracten tot de goedkeuring van het eindrapport (dienstencontracten) of de afgifte van het definitieve betalingscertificaat (werkcontracten).
 • steun aan de FMU om te voldoen aan haar financiële beheersverplichtingen met betrekking tot de implementatie van de TOP,
 • steun aan de QACU om te voldoen aan haar kwaliteitsborgings- en controleverplichtingen;
  locatiebezoeken en projectgerelateerde bijeenkomsten door het personeel van EUID en eindontvangers om de projectimplementatie en financiële voortgang te monitoren
 • Ondersteuning van vergaderingen van het Sectoraal Toezichtcomité (SMC).