Technische en ondersteunende diensten op het gebied van irreguliere migratie en legale migratie (raamcontract)

Technische en ondersteunende diensten op het gebied van irreguliere migratie en legale migratie (raamcontract)


Dit raamcontract dient om technische en ondersteunende diensten te leveren aan DG HOME van de Europese Commissie op het gebied van het voorkomen en aanpakken van irreguliere en legale migratie.

Het raamwerk maakt deel uit van de Union Actions of the Asylum Migration and Integration fund. Het bestaat uit een reeks activiteiten, van ondersteuning en communicatie ter plaatse tot beleidsevaluaties. Het eerste onderdeel van het project begeleidt derde landen door middel van veldwerk, behoefteanalyses en diepgaand onderzoek. Ecorys biedt ook ondersteuning bij inspanningen voor capaciteitsopbouw en ontwerpt en ondersteunt waar nodig de implementatie van verspreidingsactiviteiten. Het tweede deel van het project is gericht op legale migratie en integratie, terwijl veldwerk de behoeften in kaart brengt, diepgaand onderzoek verricht en communicatie- en verspreidingsactiviteiten uitvoert.