Plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor het functionele gebied van de stad Poznan voor de jaren 2016-2025

Plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor het functionele gebied van de stad Poznan voor de jaren 2016-2025


Samen met Atmoterm SA – een van de leiders in het uitvoeren van onderzoeken naar het milieu – hebben we een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan voor het functionele gebied van de stad Poznan voor de jaren 2016-2025 opgesteld.

Het project dat bekend staat als SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan – biedt een planningsinstrument dat een breed scala aan gebieden bestrijkt, waar veel landen van de Europese Unie al enkele jaren graag gebruik van maken. In 2013 is aangegeven in het Stedelijk Mobiliteitspakket dat door de Europese Commissie is aangenomen, dat het ook aansluit bij een van de belangrijkste zaken van het Nationaal Stedelijk Beleid 2023 – “Vervoer en stedelijke mobiliteit”.

uitkomsten:

  • Voorbereidende werkzaamheden en de ontwikkeling van het concept van een plan voor duurzame stedelijke mobiliteit.
  • Enquêtes en metingen om de ontbrekende gegevens en informatie te verkrijgen die nodig zijn om een ​​plan voor duurzame stedelijke mobiliteit te ontwikkelen.
  • Opstellen van het document Duurzaam Stedelijk Mobiliteitsplan voor het functionele gebied van de stad Poznan voor de jaren 2016-2025, samen met de milieueffectrapportage en rechtvaardiging van de aangenomen oplossingen.
  • Een openbare raadpleging van het ontwerpdocument getiteld Duurzaam stedelijk mobiliteitsplan voor het functionele gebied van de stad Poznan voor de jaren 2016-2025.
  • Het voorbereiden van de definitieve versie van het document.