Ondersteuning van het Europese bouwecosysteem in zijn transitie naar een veerkrachtige, groenere en meer digitale toekomst.

De Europese Commissie benadrukt herhaaldelijk het belang van het verwezenlijken van een groene en digitale transitie van de Europese economie die werkt voor de mensen en voor de industrie. Na het uitbreken van de COVID-19-pandemie is veerkracht ook als een strategisch doel aangemerkt. Dit werd bevestigd in de bijgewerkte industriële strategie van de EU, waarin de noodzaak wordt gecommuniceerd om de dubbele transitie verder te versnellen en de veerkracht van de industriële ecosystemen van de EU te vergroten.


Bij deze transitie is de bouwsector een van de prioritaire ecosystemen, omdat deze niet alleen wordt beschouwd als een belangrijke bijdrager aan de EU-economie, maar ook als een belangrijke factor voor onze transitie naar een groene, digitale en veerkrachtige economie. De drijvende kracht achter deze transitie is de Bouwforum op hoog niveau (HLCF), dat een uitwisselingsplatform biedt voor het bouwecosysteem en de mogelijkheid biedt om de transitie van het ecosysteem te co-creëren en te monitoren. Het doel van het HLCF is om een ​​transitieroutekaart te ontwikkelen die doelstellingen, mijlpalen en acties omvat en kansen en barrières identificeert. Op basis van de ontvangen input heeft de Europese Commissie al een schetsdocument opgesteld scenario's voor een transitiepad naar een veerkrachtig, groener en meer digitaal bouwecosysteem.

Ecorys heeft van DG GROW de opdracht gekregen om de nodige technische secretariële ondersteuning te bieden aan het HLCF. In deze rol exploiteren wij flexibele en vraaggestuurde ondersteunende diensten en richten wij ons met name op de volgende type activiteiten:

  • Het tot stand brengen van een sterke betrokkenheid en interactie met relevante belanghebbenden in de hele EU;
  • Een stap verder gaan door de zichtbaarheid van het initiatief verder te vergroten in het ecosysteem van de bouwsector en daarbuiten;
  • Het organiseren van evenementen in het kader van de HLCF en het promoten ervan;
  • Het verzamelen en sorteren van informatie en input ontvangen van belanghebbenden, waardoor de ontwikkeling van EU-beleid, inclusief de ontwikkeling van het transitietraject, wordt vergemakkelijkt.
  • En het leveren van hoogwaardige, onpartijdige en gerichte informatie door middel van ad-hoconderzoek.

Het project is gestart in juni 2021 en loopt tot minimaal juni 2025.

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de verzendlijst van de HLCF.

Ook wordt u uitgenodigd om bij te dragen aan de ontwikkeling van het transitietraject van het bouwecosysteem door in te spelen op de openbare raadpleging van de Europese Commissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Michael Flickenschild.

3 februari 2022

2 minuut lezen