Ondersteuning van de productieve clusters van Rajasthan in de Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)

Ondersteuning van de productieve clusters van Rajasthan in de Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)


In het kader van dit project wordt technische bijstand (TA) verleend aan het Industriedepartement van de regering van Rajasthan om hen te helpen bij het opstellen van een clusterontwikkelingsplan langs DMIC voor versnelde industriële ontwikkeling in Rajasthan.

De DMIC is het meest ambitieuze infrastructuurprogramma van India, gericht op de ontwikkeling van nieuwe industriële steden als slimme steden, en Rajasthan is een belangrijke DMIC-partner, aangezien 60% van zijn gebied binnen het invloedsgebied van het project valt en 39% van de speciale vrachtcorridor door de staat Rajasthan loopt. . TA zorgt ook voor capaciteitsopbouw van overheidsfunctionarissen op het gebied van het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van productieve clusters en economische corridors.

Wij leverden de volgende belangrijke diensten:

  • Industrieanalyse op staatsniveau
  • Identificatie van bestaande en potentiële clusters
  • Voer een analyse van de infrastructuurkloof uit
  • Beoordeling van het regelgevingskader
  • Institutionele beoordeling
  • Ontwikkel programma's voor capaciteitsopbouw en training

De belangrijkste impact van de TA zal een investeringsvriendelijker klimaat zijn, een verbeterd concurrentievermogen van industriële clusters in de Delhi-Mumbai Industrial Corridor en een hogere arbeidsparticipatie in Rajasthan, in overeenstemming met het Twaalfde Vijfjarenplan van de staat. Het resultaat zal de overheidscapaciteit versterken om productieve clusters en de economische corridor te ontwikkelen.