Steun aan het parlement van de Republiek Moldavië om zijn interne en externe communicatiecapaciteiten te vergroten

Steun aan het parlement van de Republiek Moldavië om zijn interne en externe communicatiecapaciteiten te vergroten


Van mei 2016 tot mei 2017 voerden we een communicatieproject uit in Moldavië, met als hoofddoel het ondersteunen van de capaciteitsopbouw van het parlement van de Republiek Moldavië op het gebied van interne en externe communicatie.

Het project werd uitgevoerd onder het programma “Democratie Programma / Parlement”, ondersteund door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en de Zweedse regering.

De projectactiviteiten waren primair gericht op het opzetten van een effectief en gestructureerd communicatiesysteem met de overheid, staatsinstellingen, bedrijfsorganisaties, internationale partners, nationale media en met de burgers.

Tijdens het project werd een nieuwe communicatiestrategie voor de jaren 2016-2019 ontwikkeld, in lijn met de Agenda van de Associatieovereenkomst met de Europese Unie, evenals een reeks begeleidende documenten over specifieke communicatieactiviteiten van het Moldavische parlement.

Bovendien hebben we trainingscycli voor de Moldavische parlementariërs georganiseerd en uitgevoerd op het gebied van communicatietechnieken, het gebruik van communicatiemiddelen, zelfpresentatie en mediarelaties. Lokale mediajournalisten die bij het project betrokken zijn, zijn ook getraind in parlementaire berichtgeving.