Ondersteuning bij het verbeteren van participatie van arbeidsbeperkten in Lansingerland

Inwoners met een arbeidsbeperking kunnen via de gemeente vaak rekenen op begeleiding bij participatie. De gemeente Lansingerland wil het bereik en de begeleiding van arbeidsbeperkten verder verbeteren en vroeg Ecorys om hierbij te ondersteunen in de vorm van een detachering van een van onze experts.

Met een literatuuronderzoek heeft onze expert de belemmeringen voor arbeidsparticipatie van inwoners met een beperking in beeld gebracht. Vervolgens heeft zij onderzocht welke regelingen er voor deze doelgroep beschikbaar zijn. Ook zijn wij in gesprek gegaan met diverse stakeholders, waaronder consulenten die zich richten op arbeidsbeperkten, uitvoeringsorganisaties, leerwerkbedrijven, zorgaanbieders en een praktijkschool. Wij spraken met hen over de kenmerken, signalering, en ondersteuning van arbeidsbeperkten. Naar aanleiding van de bevindingen hebben onze experts beleidskeuzes geformuleerd die het bereik en de begeleiding van participatie van inwoners met een arbeidsbeperking in de gemeente Lansingerland verbeteren.

Wilt u meer informatie over het soort beleidskeuzes, onze aanpak of de mogelijkheden van detachering? Neem dan contact op met Annejet Kerckhaert.