Ondersteuning van het Europese ontwikkelingsbeleid wereldwijd

Het European Development Policy (EDP)-project, uitgevoerd door Ecorys in consortium met Institut de recherche pour le Développement (IRD), ondersteunde de nieuwe aanpak van de Europese Commissie ten aanzien van internationale partnerschappen gebaseerd op Team Europe en het Working Better Together-concept. Team Europa mobiliseert de inspanningen van de EU en alle lidstaten bij de ontwikkeling en implementatie van Team Europa-initiatieven (TEI), beschouwd als grotere transformatieve programma's.

Het project van €4 mln verleende steun aan het hoofdkantoor van de Europese Commissie en aan meer dan veertig EU-delegaties over de hele wereld, in verschillende landencontexten: van conflictstaten tot middeninkomenslanden en met adviesdiensten over een breed scala aan onderwerpen. In Mali werd de co-creatie van drie Team Europe Initiatives gecoördineerd: TEI Stabilisation, TEI Youth en TEI Green; in Somalië ondersteunde het project het ontwerp van twee grote TEI’s – over schone energie en klimaat en over bestuur, vrede en veiligheid; terwijl in Liberia de TEI zich onder meer richtte op duurzame bosbouw en behoud van biodiversiteit en op veilige en duurzame voedselsystemen.

Naast de landenmissies verleende het project bijstand aan DG INTPA-eenheid D1 met diverse coördinatie- en communicatieactiviteiten, gericht op Team Europa. Het Ecorys-consortium ondersteunde de Commissie bij de promotie van de Team Europe Partnerships-portaal, het organiseren van een InfoPoint-conferentie en een aantal webinars en het produceren van testimonialvideo's. Het portaal is een belangrijk hulpmiddel dat de matchmaking tussen de spelers van Team Europe ondersteunt. Het consortium hielp bij het visualiseren van Team Europe Initiatives en ODA-uitbetalingen door gegevens te analyseren en infographics te produceren voor partnerlanden en regionale groeperingen.

Als een vraaggestuurd faciliteitsproject was het bedoeld om te reageren op verzoeken uit een grote verscheidenheid aan landcontexten en specifieke kenmerken. Naast een team van drie sleutelexperts (onder leiding van teamleider Arne Disch) kende het project een drielaags backstoppingteam, onder leiding van Albert de Groot als projectdirecteur. De complexiteit van een dergelijk veelzijdig programma vereiste een aanzienlijke flexibiliteit in de implementatieaanpak, wat door de klant werd gewaardeerd: “Ecorys heeft blijk gegeven van een enorm aanpassingsvermogen en expertise bij de implementatie van de Technische Bijstandsfaciliteit voor Europese Ontwikkeling, waarbij snel werd gereageerd op een veranderende context tijdens de COVID-19-crisis en daaruit voortvloeiende aanpassingen aan de vereiste implementatiedoelstellingen en taken”, zegt Nathalie Larsen, projectmedewerker en contractmanager bij DG INTPA, D1.

27 juni 2023

2 minuten lezenSleutelexperts

Albert de Groot

Internationale Ontwikkelingseenheid Nederland