Steun aan de Gemeenschap voor Europees Onderzoek en Innovatie voor Veiligheid van DG HOME

Ecorys ondersteunde DG HOME's Community for European Research and Innovation for Security (CERIS) door Horizon 2020 en door de EU gefinancierde projecten voor capaciteitsopbouw op veiligheidsgebied in kaart te brengen, kansen en uitdagingen te analyseren bij het opbouwen van synergie tussen Horizon 2020 en capaciteitsopbouwprogramma's, en ondersteuning te bieden bij evenementen . Ecorys ondersteunt DG HOME sinds 2015 bij dit initiatief en bundelde de krachten met Deloitte in de nieuwste versie van dit project.


CERIS, de opvolger van de Community of Users for Safe, Secure and Resilient Societies (CoU), heeft tot doel de interacties tussen de veiligheidsonderzoeksgemeenschap en gebruikers van onderzoeksresultaten te vergemakkelijken. Meer specifiek probeert CERIS onder meer de identificatie van capaciteitsbehoeften en hiaten te ondersteunen, hiaten en oplossingen te vertalen in onderzoeksbehoeften en de identificatie van standaardisatiebehoeften. CERIS is onderverdeeld in vier thematische gebieden: bestrijding van misdaad en terrorisme (inclusief infrastructuurbescherming), rampenbestendige samenlevingen, grensbeheer en versterkt veiligheidsonderzoek en innovatie.

In 2021 concentreerden de werkzaamheden van het team zich op het in kaart brengen van Horizon 2020 en door de EU gefinancierde projecten voor capaciteitsopbouw op veiligheidsgebied in het kader van de programma's van 2018 en 2019. Deze mapping is een nuttig instrument om het potentieel voor synergieën tussen verschillende soorten programma's, sectoren en projecten te identificeren. De publicatie van deze mapping in 2021 bouwt voort op de publicaties die Ecorys in 2016, 2018 en 2019 ontwikkelde.

Bovendien heeft Ecorys een synergieanalyse uitgevoerd van Horizon 2020 en bepaalde programma's voor capaciteitsopbouw van verschillende EU-financieringsregelingen. Het team onderzocht tien succesverhalen over het opbouwen van synergie en identificeerde mogelijkheden voor CERIS om het opbouwen van synergie tussen door de EU gefinancierde projecten op veiligheidsgebied te vergemakkelijken.

Ten slotte heeft Ecorys CERIS ook ondersteuning geboden bij evenementen door evenementenrapporten te ontwikkelen waarin de belangrijkste inzichten worden samengevat. Een voorbeeld van de rapporten is beschikbaar op de website DG HOME-webpagina.

29 december 2021

1 minuut lezenSleutelexperts

Gabrielle op 't Hoog

Senior Consultant