Studie ter ondersteuning van het 'Count your transport emissions' initiatief met CountEmissions EU

De transport- en logistieke sector is verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Bij het streven naar een koolstofvrije economie is de toegang tot nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare emissie-informatie uit deze sector noodzakelijk. In opdracht van de Europese Commissie (DG MOVE) heeft Ecorys de potentiële impact van een gemeenschappelijk boekhoudkundig raamwerk voor de uitstoot van broeikasgassen voor deze sector beoordeeld.

Achtergrond

Accurate gegevens over de uitstoot van broeikasgassen stellen klanten in staat bewuste keuzes te maken en beïnvloeden de beslissingen van bedrijven die transportdiensten leveren. Echter, het grote aanbod aan mogelijke emissieberekeningsmethoden zorgt voor verwarring en maakt het moeilijk om gegevens uit verschillende bronnen te vergelijken. Dit belemmert het maken van weloverwogen keuzes en de bereidheid van bedrijven om gegevens openbaar te maken.

Belangrijkste bevindingen en effecten

In opdracht van DG Mobiliteit en Transport (DG MOVE) evalueerde Ecorys de impact van zes beleidsopties die een gemeenschappelijk raamwerk bieden voor de boekhouding van broeikasgasemissies. Uit de evaluatie bleek een voorkeur voor een optie waarbij entiteiten die ervoor kiezen hun uitstoot te berekenen dit moeten doen door middel van een gemeenschappelijk raamwerk gebaseerd op de ISO-norm 14083.

Er wordt verwacht dat de maatregel 5.6 miljoen ton broeikasgasemissies zal besparen tegen 2050, de energiekosten met 2.4 miljard euro zal verlagen en de externe broeikasgasemissiekosten met 674 miljoen euro zal verlagen. De geschatte beleidskosten bedragen 1.5 miljard euro, waarbij het verwachte nettovoordeel van 900 miljoen euro naar het midden- en kleinbedrijf (MKB) gaat.

Dit beleid markeert een belangrijke stap in de richting van het koolstofvrij maken van de Europese transport- en logistieke sector door duurzame transportkeuzes te bevorderen, en heeft potentie om als hoeksteen voor toekomstige klimaatactie in deze sector te dienen.

Lees meer over het project op de website van de Europese Commissie.

20 november 2023

1 minuten lezen