Toezicht- en adviesdiensten voor de EU-delegatie in Tanzania

Ecorys Nederland leidt momenteel een project voor de EU-delegatie in Tanzania. Het algemene doel van dit project is ervoor te zorgen dat component I van het BEGIN-programma strategisch op één lijn ligt en op koers ligt voor de implementatie van de specifieke doelstelling 1 en de daarmee samenhangende verwachte resultaten in de financieringsovereenkomst.


De specifieke doelstellingen van het contract zijn:

  1. Activiteiten en budgettoewijzingen onder BEGIN component 1 zijn in lijn met de algemene en specifieke doelstellingen van de Financieringsovereenkomst, het logische raamwerk en de strategische prioriteiten van de Nationale Blauwdruk Stuurgroep.
  2. De activiteiten liggen op schema volgens het goedgekeurde werkplan en budget om te voldoen aan de resultaatindicatoren in het logische kader.

Het project start begin 2022 en de verwachte uitvoeringsperiode van het contract bedraagt ​​vanaf deze datum 36 maanden. Het implementatieteam bestaat uit 2 Key Experts, een Teamleider en KE2 (Business Environment Specialist).

Om aan de globale en specifieke doelstellingen te voldoen, zullen de consultants twee supervisiemissies per jaar uitvoeren ter voorbereiding op de Blueprint, Standards and Innovation Committee. Tijdens de supervisiemissie moeten de adviseur(s) de volgende diensten verlenen:

  1. Beoordeling van budgetten en werkplannen in termen van hun afstemming op de doelstellingen in de financieringsovereenkomst, het logische kader in de financieringsovereenkomst, de prioriteiten van de Nationale Blauwdruk Stuurgroep en de prioriteiten die zijn vastgesteld tijdens het overleg met belanghebbenden;
  2. Beoordeling van synergieën en/of overlap met de andere twee BEGIN-componenten, andere lopende blauwdrukondersteuningsprogramma's en andere gerelateerde initiatieven (bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkeling van de particuliere sector, DRM of PFM);
  3. Reconstructie van het logische raamwerk om de voortgang op de resultaatindicatoren weer te geven, met uitleg en rechtvaardigingen;
  4. Beoordeling van de voortgang van de implementatie gedurende de zes maanden vóór de missie volgens het goedgekeurde werkplan en budget. Dit omvat ook een beoordeling van de kwaliteit van de resultaten en de identificatie van eventuele implementatieproblemen die moeten worden aangepakt op het niveau van het BEGIN Blauwdrukcomité;
  5. Vooruitgang bij de implementatie van aanbevelingen van de vorige BEGIN Blauwdrukcommissie en van de jaarlijkse Blauwdruk-, Standaarden- en Innovatiecommissie;
  6. Na elke supervisiemissie stellen de consultant(s) een rapport op met bevindingen en aanbevelingen voor de Technische commissie en de Stuurgroep om te reageren op de implementatie en strategische uitdagingen en kansen voor BEGIN component I.

Wij zijn tevreden met onze betrokkenheid bij deze opdracht en willen graag verzekeren dat we het goede werk aan deze en andere opdrachten in uitvoering voortzetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Senior Projectmanager Cristina Gogonetu.

21 december 2021

2 minuut lezen