Onderzoek naar de invloed van hernieuwbare energieprojecten op vrede en conflictdynamiek

De International Development Unit (IDU) van Ecorys is samen met het Just Transition-team ingehuurd door de PeaceNexus Foundation en het International Growth Centre om op basis van casestudy's onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van hernieuwbare energieprojecten op vrede en conflictdynamiek in kwetsbare en door conflicten getroffen gebieden (FCAS).

Achtergrond

Om de doelstellingen voor universele toegang tot energie en netto-nulemissie tegen 2050 te halen, moet er aanzienlijk meer worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie, met bijzondere aandacht voor kwetsbare en door conflicten getroffen gebieden, aangezien 85% van de 675 miljoen mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit daar wonen.

Belangrijkste bevindingen

Er wordt verondersteld dat toegang tot betaalbare en betrouwbare energie via hernieuwbare bronnen een positieve invloed zal hebben op de sociale dynamiek. Zoals uit ons onderzoek blijkt, gaat deze veronderstelling niet automatisch op. In feite zijn er reële risico's dat deze projecten (net als alle andere projecten die in fragiele omgevingen worden uitgevoerd) een negatief effect kunnen hebben op de gebieden waar ze worden uitgevoerd. Deze projecten kunnen de situatie verergeren door conflicten en spanningen te creëren of te verergeren of door mensenrechten te schenden. Er zijn verschillende gedocumenteerde voorbeelden waar deze risico's zich al hebben voorgedaan.

Om de risico's van negatieve gevolgen proactief te beperken en ervoor te zorgen dat investeringen in hernieuwbare energieprojecten zowel het verwachte financiële rendement als positieve maatschappelijke resultaten opleveren, moeten projectontwikkelaars en investeerders bij het ontwerp en de uitvoering van dergelijke projecten rekening houden met de dynamiek die van invloed is op de lokale en bredere context waarin deze projecten worden uitgevoerd.

Een beter contextueel bewustzijn en de integratie van conflictgevoeligheidsmaatregelen als onderdeel van due diligence helpt niet alleen om de risico's die gepaard gaan met het werken in fragiele omgevingen beter te beperken en te beheren, maar ook om de potentiële positieve sociale effecten van hernieuwbare energie te benutten.

Op basis van literatuur en interviews met projectontwikkelaars, investeerders, betrokken gemeenschappen, energie-experts en onderzoekers biedt het document van Ecorys inzichten en aanbevelingen voor investeerders en projectontwikkelaars. De paper is bedoeld om investeerders en projectontwikkelaars in staat te stellen conflictgevoeligheid te integreren in de levenscyclus van duurzame energieprojecten, zodat risico's beter kunnen worden beperkt en kansen kunnen worden benut om de economische en sociale stabiliteit in kwetsbare markten te ondersteunen.

Neem voor meer informatie contact op met Sharon Beijer, senior adviseur Governance & Peacebuilding

Lees het volledige rapport (in het Engels) hier.