Studie ter ondersteuning van de evaluatie van de EU-wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en residuen van bestrijdingsmiddelen

Studie ter ondersteuning van de evaluatie van de EU-wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en residuen van bestrijdingsmiddelen


Voortbouwend op een evaluatie van Ecorys heeft de Europese Commissie op 20 mei 2020 haar rapport over het toekomstige wetgevingskader voor pesticiden gepubliceerd.

De “Studie ter ondersteuning van de REFIT Evaluatie van de EU-wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en residuen van pesticiden” is in 2018 door Ecorys opgeleverd. Onze studie geeft een analyse van het functioneren van de Verordening (EG) nr 1107 / 2009 over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en RVerordening (EG) nr. 396/2005 over residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen en diervoeders. Het beoordeelt de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, samenhang en de toegevoegde waarde van de twee verordeningen voor de EU. Onze analyse was gebaseerd op casestudies en op uitgebreide raadpleging, waaronder interviews, focusgroepen, workshops en enquêtes. Bijna 10,000 burgers namen deel aan onze Open Publieke Consultatie.

Het Ecorys-rapport ondersteunde de EC bij de voorbereiding van hun rapport Werkdocument van de staf. De bevindingen uit ons onderzoek hebben geholpen bij het identificeren van acties om de implementatie van de verordeningen te verbeteren: zestien gebieden om het huidige regelgevingskader te vereenvoudigen of te versterken worden voorgesteld in de EC-rapport aan de Raad en het Europees Parlement.

Voor meer informatie, zie hier

1 juni 2020

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Olivier Chartier

Directeur