Onderzoek naar de sociale dimensie van de transitie naar automatisering en digitalisering in transport, gericht op de beroepsbevolking

In het komende decennium zullen automatisering en digitalisering de manier waarop transportsystemen werken en de manier waarop transportdiensten worden geleverd drastisch veranderen. De impact van automatisering en digitalisering zal ook zichtbaar zijn op de transportarbeidsmarkt, dat wil zeggen dat sommige banen en vaardigheden een hoog risico lopen op automatisering en digitalisering, terwijl voor andere soorten banen en vaardigheden de voortdurende transformatie nieuwe kansen kan bieden, bijvoorbeeld het creëren van nieuw soort banen, betere arbeidsomstandigheden en de bevordering van diversiteit in banen in de transportsector.


Ecorys heeft onlangs samen met CERTH-HIT een onderzoek afgerond waarin de sociale dimensie van de transitie naar automatisering en digitalisering in de transportsector werd geanalyseerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Transport (DG MOVE) van de Europese Commissie. Het rapport over het onderzoek, gepubliceerd op de website van de Europese Commissiebeschrijft twaalf beleidsgerichte aanbevelingen en tien goede praktijkmaatregelen om de transitie naar automatisering en digitalisering voor de beroepsbevolking in de transportsector te begeleiden, waarbij de situatie vanuit Europees perspectief wordt bekeken en alle transportmodi in ogenschouw worden genomen. Bovendien biedt het rapport ook een analyse van het bewustzijn, de paraatheid en de behoefte aan begeleiding van belanghebbenden in de transportsector, op basis van een uitgebreide raadpleging van belanghebbenden.

De twaalf beleidsgerichte aanbevelingen houden rekening met de analyse van het bewustzijn en de paraatheid van belanghebbenden in de vervoerssector, en met hun behoefte aan begeleiding en begeleidende maatregelen. Ze zijn geplaatst in een transitiekader, dat een overzicht biedt van randvoorwaarden die essentieel zijn voor een soepele transitie en faciliterende factoren die zullen bijdragen aan deze soepele transitie.

Downloads:

Neem dan contact op met onze adviseur Jasper Tanis voor meer informatie.