Onderzoek naar de strijd tegen anabole steroïden en menselijke groeihormonen in de sport binnen de EU

DG EAC van de Europese Commissie gaf Ecorys in oktober 2019 de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de strijd tegen anabole steroïden, menselijke groeihormonen en verboden methoden in de sport binnen de EU.


Het doel van het onderzoek was om de bestaande wetgeving in de EU (zowel op nationaal als EU-niveau) in kaart te brengen met betrekking tot het bezit, de productie, de import, het gebruik, de verkoop, enz. van anabole steroïden, menselijke groeihormonen en het gebruik van andere verboden methoden zoals, maar niet beperkt tot, bloedtransfusies. In het onderzoek wordt ook gekeken naar actoren die betrokken zijn bij de handhaving, het onderzoek en de implementatie van de wetgeving, variërend van onder meer sportministeries (dopingpreventie) tot ministeries van volksgezondheid, douane, justitie en politie. Bovendien onderzoekt de studie de belemmeringen voor de handhaving van de wetgeving en worden aanbevelingen gedaan over hoe de EU en de lidstaten de geïdentificeerde problemen beter kunnen aanpakken.

Gedurende het hele onderzoek zijn belanghebbenden geraadpleegd om de verzamelde informatie te verzamelen en te verifiëren en om hun feedback te krijgen op onze bevindingen en aanbevelingen. Dergelijke raadplegingen omvatten onder meer verkennende interviews met deskundigen op hoog niveau in het veld, interviews met deskundigen op het gebied van antidopingmaatregelen en -wetgeving bij verschillende DG's en EU-agentschappen (voor onderzoek op EU-niveau) en met nationale antidopingorganisaties, advocaten, academici, douane ambtenaren, politie, enz. (voor onderzoek op nationaal niveau). Ecorys hield ook een online workshop met deskundigen op hoog niveau (bijvoorbeeld het Wereldantidopingagentschap, Europol, het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum (team voor voedselveiligheid en consumentenbescherming) en het team van de Antidopingconventie van de Raad van Europa) om feedback op de onderzoeksresultaten en de voorgestelde aanbevelingen. Daarnaast presenteerde Ecorys de studie tijdens de bijeenkomst van de Monitoring Group van de Anti-Dopingconventie van de Raad van Europa op 11 juni 2021.

Op basis van de informatie die is verzameld via het in kaart brengen op nationaal niveau zijn 27 landenfiches ontwikkeld die de informatie over wetgeving en praktische maatregelen/initiatieven in de lidstaten samenvatten. Er werden ook zeven casestudies ontwikkeld die gedetailleerde informatie verschaffen over de actoren en processen die betrokken zijn bij de handhaving van wetgeving, de obstakels waarmee men te maken krijgt en hoe deze werden overwonnen, naast beste praktijken met betrekking tot de handhaving en implementatie van de wetgeving. Er zijn ook acht korte casestudies geproduceerd die laten zien hoe wetgeving praktische initiatieven en projecten in de praktijk beïnvloedt en die zijn opgenomen in het eindrapport.

De resultaten zullen nuttig zijn voor organisaties die deelnemen aan internationale operaties tegen doping, inclusief maar niet beperkt tot wetshandhavingsinstanties, sportorganisaties, antidopinginstanties, enz. De studie zal ook de algemene kennis verdiepen en de samenwerking met de Wereld Anti-Doping Organisatie bevorderen. Dopingagentschap, de Raad van Europa en andere organisaties die betrokken zijn bij de strijd tegen doping, naast relevante actoren in de lidstaten.

Het definitieve onderzoeksrapport is beschikbaar hier.

9 augustus 2021

2 minuten lezen


Sleutelexperts

Gillian Kelly

Senior onderzoeksmanager