Onderzoek naar de blootstelling van minderjarigen aan alcoholreclame

Onderzoek naar de blootstelling van minderjarigen aan alcoholreclame


In opdracht van de Europese Commissie heeft Ecorys een onderzoek uitgevoerd naar de blootstelling van alcoholreclame aan minderjarigen.

Het doel van het onderzoek was om na te gaan in welke mate minderjarigen worden blootgesteld aan alcoholreclame. Het gaat hierbij om de hoeveelheid reclame, de verschillende soorten reclame en de omzet die leveranciers behalen op alcoholreclame. Uit het onderzoek bleek dat 7.3% van het totale aantal alcoholwaarnemingen in televisiereclame in 2013 werd gezien door minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Dit betekent dat een minderjarige in de EU gedurende één jaar gemiddeld 200 alcoholreclames heeft gezien (vergeleken met ruim 450 voor een volwassene). 1.8% van alle advertenties die in 18 door minderjarigen (jonger dan 2013 jaar) werden gezien, betrof alcoholische dranken (vergeleken met 2.2% voor advertenties die door volwassenen werden gezien).

Uit het onderzoek blijkt ook dat onlinediensten en de alcoholindustrie door het treffen van maatregelen en zelfregulering een minimale blootstelling proberen te bewerkstelligen. Toch hebben minderjarigen tegelijkertijd de perceptie dat ze worden blootgesteld aan online alcoholreclame. Bovendien bleek uit het onderzoek dat de meest voorkomende thema's in alcoholreclame de associatie van alcohol met gezelligheid en de weergave van drinken met humoristische tonen omvatten. Respectievelijk 87% en 63% van de 90 geanalyseerde tv-advertenties en 33 online alcoholadvertenties bevatten ten minste één element dat als aantrekkelijk voor minderjarigen kan worden beschouwd. Bovendien bevatte 25% van de geanalyseerde advertenties ten minste één van de elementen beschreven in de AVMSD, hoewel dit niet noodzakelijkerwijs impliceert dat de richtlijn werd overtreden.

Het doel van deze studie was om bij te dragen aan de ex-post evaluatie van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) en de effectbeoordeling bij het voorstel voor een toekomstige herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten.

Onderzoek naar de blootstelling van minderjarigen aan alcoholreclame op televisie en in onlinediensten

1 februari 2019

2 minuut lezen