Studie over de samenwerking op het gebied van energieconnectiviteit in Midden- en Zuidoost-Europa op het gebied van de ontwikkeling van elektriciteitsnetwerken en hernieuwbare energiebronnen

Het DG Energie van de Europese Commissie heeft ons de opdracht gegeven om samen met TU Wien een onderzoek te leiden naar de Centraal- en Zuidoost-Europese samenwerking op het gebied van energieconnectiviteit (CESEC) over de ontwikkeling van elektriciteitsnetwerken en hernieuwbare energiebronnen. Het onderzoek is inmiddels goedgekeurd door de opdrachtgever. We voerden het onderzoek samen met Consentec, REKK, Fraunhofer en SQ Consult uit.


De studie toont de trends voor de ontwikkeling van het elektriciteitsnet en hernieuwbare energiebronnen tot 2050. Hierdoor kunnen DG Energie en belanghebbenden zien waar de veelbelovende projecten zich bevinden. Bovendien laat het zien dat er een enorme energietransitie wordt verwacht, waarbij hernieuwbare energiebronnen in de toekomst de energievoorziening zullen domineren. Voortbouwend op deze informatie levert het onderzoek conclusies en aanbevelingen aan de Europese Commissie en de relevante belanghebbenden.

Concreet bestaat het onderzoek uit verschillende delen. De studie identificeerde eerst de zones met het hoogste potentieel voor hernieuwbare energie met grensoverschrijdende dimensies in Midden- en Zuidoost-Europa. Vervolgens werden de infrastructuur- en interconnectiebehoeften geïdentificeerd om de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de CESEC-regio te garanderen. Dit werd gedaan door gebruik te maken van uitgebreide modellering, inclusief verschillende scenario's. Vervolgens identificeerde de studie de technische, sociale, economische en juridische belemmeringen voor de implementatie van de inzet van hernieuwbare energiebronnen en grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Een raadpleging van belanghebbenden valideerde de resultaten. Na voltooiing van deze drie delen werden de conclusies en aanbevelingen opgesteld voor de SESEC-gemeenschap. Onderstaande afbeelding visualiseert de verschillende onderdelen van het project.

CESEC-projecttraject

Lees de voor meer informatie eindrapport of contact Marie-Jose Zondag.

24 november 2021

1 minuut lezenSleutelexperts

Marie-Jose Zondag

Senior Consultant