Onderzoek naar de paraatheid van de EU en haar reacties op chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen

Het gebruik van een ‘Team Europa’-aanpak om een ​​sterke, op een taskforce gebaseerde responscapaciteit te creëren en te behouden, waarbij extra autoriteit en competentie door de EU-lidstaten aan de EU wordt gegeven, vormt de kern van onze aanbevelingen in ons onderzoek naar de paraatheid en reacties van de EU op chemische, biologische problemen. , Radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen. Dit zou de EU in staat stellen een EU-brede crisisrespons op CBRN-gebied, tijdig en effectief, beter te ondersteunen en te beheren.


Het landschap van chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen is de afgelopen jaren snel geëvolueerd. Dit geldt voor dreigingen van zowel statelijke als niet-statelijke actoren. Een goed voorbeeld hiervan is de COVID-19-pandemie, die als infectieziekte de potentiële impact van een biologische dreiging laat zien.

Gezien de recente ontwikkelingen in het landschap van CBRN-dreigingen heeft de Subcommissie Veiligheid en Defensie van het Europees Parlement Ecorys gevraagd onderzoek te doen naar de paraatheid en reacties van de Europese Unie op CBRN-dreigingen. Voor het onderzoek werkte Ecorys samen met een aantal belangrijke experts op dit gebied. Samen voerden ze uitgebreid bureauonderzoek en thematische interviews uit en verzamelden ze schriftelijke input van praktijkmensen en adviseurs met verschillende achtergronden voor dit onderzoek.

Reikwijdte van de studie

Het doel van het CBRN-onderzoek was drieledig. Ten eerste gaf het een update over de huidige dreigingsniveaus van CBRN-dreigingen. Dit omvatte onder meer een update over de statelijke en niet-statelijke actoren waaruit dergelijke bedreigingen zouden kunnen voortkomen. Ten tweede beoordeelde de studie de bereidheid van de EU om deze bedreigingen het hoofd te bieden door de balans op te maken van de bestaande paraatheids- en responsmechanismen. De onderzoekers hebben deze vergeleken met het bijgewerkte dreigingslandschap om de huidige stand van zaken van de responsinstrumenten van de EU en eventuele resterende gebieden voor verbetering te bepalen. De derde doelstelling van het onderzoek was het doen van aanbevelingen om de paraatheid en reactie van de EU op CBRN-dreigingen te verbeteren. Deze aanbevelingen werden geformuleerd op basis van de conclusies uit de analyse.

Paraatheid en reacties van de EU op CBRN-dreigingen

Het onderzoeksteam heeft een trend van verzwakking van de belangrijkste regimes tegen CBRN-wapens vastgesteld, waardoor het risico op proliferatie toeneemt. Met betrekking tot de CBRN-dreiging van niet-statelijke actoren merkten de onderzoekers op dat, hoewel er aanwijzingen zijn dat sommige van deze actoren zowel de intentie als een beperkte capaciteit hebben om CBRN-wapens te gebruiken, de CBRN-terroristische dreiging niet mag worden overdreven.

De belangrijkste aanbevelingen van het onderzoeksteam bouwen voort op het gebruik van een 'Team Europa'-aanpak om een ​​sterke, op een taskforce gebaseerde responscapaciteit te creëren en te behouden, waarbij aanvullende bevoegdheden en bevoegdheden door de EU-lidstaten aan de EU worden gegeven. Dit zou de EU in staat stellen een EU-brede crisisrespons op CBRN-gebied, tijdig en effectief, beter te ondersteunen en te beheren.

Lees de voor meer informatie volledige rapport.

25 augustus 2021

2 minuut lezenSleutelexperts

Alexandra Rimpler-Schmid

Senior Consultant